Yaliyomo ya maswali

Hapa unaweza kupata majibu ya maswali ambayo yanaulizwa mara kwa mara juu ya Ukristo.

Je kuna maana gani ya maisha?
Je chanzo ya maisha yametokana kwa bahati mbaya?
Je Mungu yupo?
Je Mungu ni mwenye enzi?
Je naweza kumpata Mungu?

Je nina thamani yoyote?
Je Mungu ananipenda?
Je Mungu anasikia ombi langu?

Kwa nini kuna shida duniani?
Kama Mungu ameumba kila kitu, maovu yanatoka wapi?
Dhambi ni nini?
Dhambi zinewezaje kusamehewa?
Je kutenda dhambi kuna maana yeyote kama mtu amesamahewa?
Je ninaweza kuendelea kupokea msamaha kutoka Mungu?
Je nisipo samehe?
Je Shetani yupo?

Biblia ni nini?
Kwa nini nisome Biblia?
Kwa nini niamini yale Biblia hufundisha?
Je Biblia ni ukweli?
Nitawezaje kuanza kusoma Biblia?
Jinsi ya kutafsiri Biblia?

Yesu ni nani?
Yesu kweli alikuepo?
Kwanini Yesu alikufa msalabani
Ni kweli Yesu alifufuka kutoka kwa wafu?
Ninawezaje kumfahamu Yesu?
Nawezaje kuwa Mkristo? Nawezaje kutoa maisha yangu kwa Yesu?

Ninawezaje kwenda Mbingu? Je nawezaje kuokoka?
Imani huanzaje?
Imani inafananaje katika maisha ya kila siku? Na ninawezaje kumfuata Yesu?
Nitajuaje kama nimeokolewa?
Ukristo unatofautianaje na dini zingine?
Je malaika wapo?

Ubatizo ni Nini?
Ubatizo wangu una maana?
Mtu anaweza kuokolewa pasipo ubatizo?
Nini kitatokea kama sikubatizwa?
Kama nimebatizwa ya pili?

Meza ya Bwana ni nini?
Kuna nini kizuri katika meza ya Bwana?
Nani anastahili kushiriki meza ya Bwana?

Roho Mtakatifu ni nani?
Unweza kuwa na Roho Mtakatifu?
Biblia inafundisha juu ya dhambi isiyosamehewa, kumkufuru Roho Mtakatifu - Hii ina maana gani?

Nini kinatokea kwetu wakati tutakufa?
Nitapata wapi msaada wakati naogopa kifo?
Je nitawaona jamaa yangu?
Kuna Jehanamu?
Mbinguni ni wapi?