Vastused elu suurtele küsimustele

Miks hea Jumal sallib inimeste kannatust? Mis juhtub peale surma? Kas Jumal armastab ka mind? Neile ja paljudele muudele küsimustele leiad vastused sellelt lehelt, kuhu on kogutud vastuseid sagedamini esitatud küsimustele kristluse, Jumala ja usu kohta.

Mis on elu mõte?
Kas elu on juhus?
Kas Jumal on olemas?
Kas Jumal on kõikvõimas?
Kust ma võin leida Jumala?

Kas ma olen väärtuslik?
Kuidas leida rahu?
Kas Jumal armastab mind?
Kas Jumal kuuleb mu palvet?

Miks on maailmas kannatusi?
Kui Jumal on kõik loonud, kust siis kurjus tuleb?
Mida tähendab patt? Mis on patt?
Kuidas patte andeks saada?
Mis tähtsust on patul, kui inimesele antakse igal juhul andeks?
Kas minagi võiksin Jumalalt andeks saada?
Mis siis, kui ma ei suuda andestada?
Kas Saatan on olemas?

Mis on Piibel?
Miks ma peaksin Piiblit lugema?
Miks peaksin uskuma seda, mida Piibel õpetab?
Kas Piibel on tõde?
Kuidas võiksin Piibli lugemisega algust teha?
Kuidas Piiblit tõlgendada?

Kes on Jeesus?
Kas Jeesus oli päriselt olemas?
Miks suri Jeesus ristil?
Kas Jeesus tõusis päriselt surnuist üles?
Kuidas saaksin Jeesust tundma õppida?
Kuidas hakata uskuma? Kuidas anda oma elu Jeesusele?

Kuidas pääseda taevasse? Kuidas saada päästetud?
Kuidas saab usk alguse?
Kuidas olla usus? Kuidas järgida Jeesust?
Kuidas ma tean, et olen päästetud?
Mille poolest erineb kristlus teistest religioonidest?
Kas inglid on olemas?

Mis on ristimine?
Kas minu ristimisel on mingi tähendus?
Kas ristimata inimene võib saada päästetud?
Mis siis, kui ma ei ole ristitud?
Mis siis, kui ma olen kaks korda ristitud?

Mis on püha armulaud?
Mis head on pühas armulauas?
Kes võib minna pühale armulauale?

Mis on Püha Vaim?
Kas inimeses võib olla Püha Vaim?
Piibel räägib andestamatust patust – Püha Vaimu teotamine – mida see tähendab?

Mis meist saab, kui me sureme?
Kust ma abi saan, kui ma surma kardan?
Kas ma näen oma surnud sugulasi?
Kas põrgu on olemas?
Kus taevas asub?