Nawezaje kuwa Mkristo? Nawezaje kutoa maisha yangu kwa Yesu?

Mwandishi: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Mtafsiri: 
Oscar Ulotu

Kila mkristo anaushuhuda wake ni vipi alipata kumjua Yesu. Mmoja aweza kuwa alipata mafunuo usiku, mwingine ilimchukuwa miaka mingi mpaka kuamini na mwingine alimjua Yesu tangia utoto wake, hakuna ushuhuda uliyomzuri zaidi ya mwingine. Hata hivyo nini kiliwafanya wawe wakristo kwa pamoja ni kwamba Bwana Yesu alifungua mioyo yao kupokea.

Hapa kuna kipande kifupi cha ushauri kuhusu wote wanaouliza kuhusu kuja kuwa wakristo: Acha kusita na kukimbia mbali na Mungu. Fungua masikio na sikiliza nin Bibilia inafundisha. Angalia nini Bwana amefanya kwa ajili yako. Mungu anakupenda na anataka mazuri kwako fanya maamuzi ya i imani hiyo inatosha.

Yote ya kufanya ni kutambua kwamba Yesu ni Mungu na omba kwa Mungu atakusamehe makosa yako. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu anasikia maombi yetu yote na ameahidi msamaha wa dhambI kupitia Yesu Kristo. Imani si kuhusu hisia ni kuhusu kuamini katika moyo kwamba Yesu ameniokoa.

Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni kwa imani tunapokea zawadi hiyo. Kama umebatizwa umekuwa muumini maana umerudi nyumbani tena na kuwa na uhusiano na mwokozi wako. Tafuta kanisa pale utasikia msamaha wa Mungu na kushiriki Meza ya Bwana na wakristo wengine.

Yesu anawaita kila mmoja kwake ukiwa umebatizwa au hapana katika ubatizo tulisafishwa na kuunganishwa na wakristo wengine.

(Nini kitatokea kama sikubatizwa?)

“Kwa kuwa kila atakaye liitia jina la Bwana ataokoka.”
(Warumi 10:13 SUV)

- Bwana Yesu kristo mwana wa Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi.