Hur kommer man till tro? Hur ger man sitt liv åt Jesus?

Författare: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Översättning: 
Fredrik Klemets

Du kan få lyssna till många olika vittnesbörd från troende kristna. Någon har erfarit en plötslig omvändelse, för en annan öppnar sig tron så småningom och en tredje har vuxit upp och lärt känna Jesus redan i barndomen. Det finns inte bara ett sätt och inget sätt är bättre än det andra. Gemensamt för alla som kommit till tro kan man säga som om Lydia i Apostlagärningarna: “Herren öppnade hennes hjärta till att ta emot”.

Ett enkelt råd till den som frågar hur man kommer till tro: sluta göra motstånd och sluta fly undan. Lyssna på Guds ord och Bibelns undervisning! Hör vad Gud har gjort för dig. Han vill inte dig något ont, du är kär för din skapare och återlösare.

Du behöver inte fatta ett beslut, räcka upp handen, gå fram eller vittna högt för andra – inget sådant som att komma över en tröskel. Tro bara!

Du kan be: “Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare.” På basen av Bibeln får du tro att Gud helt visst hör denna din bön och svarar jakande. Det väsentliga är inte hur tron känns utan till vem den är riktad. Jesus räddar dig!

Det är Guds gåva och i tron tar du emot gåvan.

Om du är döpt, innebär tron att du återvänder hem och kommer i kontakt med Frälsaren. Sök dig till församlingen. Där får du avlösning och får delta i nattvarden med andra troende. Kristus kallar också den odöpte. Dopet renar honom/henne och han/hon fogas in i församlingen.

Det är ju skrivet: “Ty var och en som åkallar Herrens namn, slall bli frälst.”
(Rom 10:13)

Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare!