Uppstod Jesus från de döda?

Författare: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Översättning: 
Fredrik Klemets

Från början har det funnits två svar på den frågan. På vilket svar tror du?

Enligt Matteus mutades männen som vaktade Jesu grav och de fick order att säga: “ Säg att hans lärjungar kom och stal honom på natten medan ni sov.”

Detta rykte är fortfarande i omlopp, men det finns också andra synsätt . Den modernaste förklaringen går ut på att lärjungarna blev så chockade då deras mästare dog att de drabbades av ett svårt psykiskt trauma som de löste genom en slags gruppsuggestion; i deras sinnen uppstod Jesus från de döda och började leva andligen.

Evangelierna berättar emellertid om många som mötte den kroppsligen uppståndne Jesus: kvinnorna vid graven, lärjungarna som av rädsla låste in sig, två nedslagna vandrare på vägen, osv. Den tvivlande Tomas fick t.o.m röra vid Jesu sår. Gemensamt för alla dessa var att också de hade svårt att förstå att Jesu uppståndelse verkligen hade ägt rum.

Den uppståndne Jesus visade sig inte för dem som dömde honom, inte heller för hela världen. Det enda beviset var och är Jesu tomma grav. Ingen har varken då eller senare kunnat uppvisa hans kropp.

Med förnuftsskäl och med detektivarbete övertygas ingen om Jesu uppståndelse. Tron föds enbart då man själv får möta den levande Jesus Kristus. Han har stigit upp till sin Far i himlen, men talar ännu genom Bibelordet till mänskorna på jorden. Den kristna församlingen är ett bevis på att Jesus lever.

“Jesus sade till honom: ‘Därför att du hars ett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”
(Joh. 20:29)

Jesus, det sägs om dig att du lever. Hör du då jag ber?