Vem är Jesus?

Författare: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Översättning: 
Fredrik Klemets

Frälsaren! Så sade de första kristna. De trodde att Jesus är Guds son, som föddes som mänska. Den korta meningen “Jesus är Herre” sammanfattade deras tro.

Evangelierna i Nya Testamentet berättar ett gott budskap om Jesus. Hur han avlades av den helige Ande, föddes av jungfru Maria, hur han levde, undervisade och gjorde stora under. Jesu person, hans lidande och död samt uppståndelsen på tredje dagen är kärnan i den kristna tron.

Vem är Jesus för dig? Mänskans inställning till Jesus avgör hur hon tillbringar evigheten.
 Därför: sök fram Bibeln och läs! Eftersom Jesus uppstod från de döda kan vi möta och lära känna honom. Endast genom Jesus kan vi räddas och möta Gud. Ingen annan än Jesus kan ge oss frälsning.

“Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
(Ap.t. 4:12)