Hur lär man känna Jesus?

Författare: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Översättning: 
Fredrik Klemets

Det är inte speciellt svårt att bekanta sig med Jesus. Bäst lyckas det genom att läsa hans undervisning och liknelser i Nya testamentet, som är en del av världens mest spridda bok, Bibeln. Vi kan läsa berättelser av och om mänskor som själva känt Jesus och vandrat tillsammans med honom. Vi får läsa om Jesu liv, död och uppståndelse.

I Nya testamentet finns också många brev som apostlarna skrivit. De berättar om de första kristna och om församlingarna. De här mänskorna hade inte nödvändigtvis någonsin träffat Jesus, men de kände honom ändå. De hade läst om och hört om honom.

Också idag finns mänskor som känner Jesus. Du hittar dem i församlingarna där man samlas för att lyssna till undervisning i enlighet med Bibeln, be och för att fira nattvard. Gå med – du blir inte enbart bekant med Jesu vänner, utan du kan finna honom själv!

Jesus själv säger så här: “Jesus svarade: ‘Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv’ “.
(Joh 7:16-17)

Jesus, jag söker kontakt med dig. Kom till mig.