Har Jesus verkligen funnits?

Författare: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Översättning: 
Fredrik Klemets

Att Jesus historiskt har funnits kan ingen förneka i ljuset av källor och på förnuftiga grunder.

Jesus tillbringade sina barn- och ungdomsår i det avsides belägna Galileen i staden Nasaret. Därav fick han tilläggsnamnet “nasarén”. Den vandrande läraren samlade runt sig en skara lärjungar, som lyssnade till hans undervisning och berättade den vidare.

I Jerusalem ca år 30 avrättades han genom korsfästelse på befallning av Pontius Pilatus. Detta omfattas enhälligt av historieforskarna.

Men vem var Jesus? Hur kan jag bli bättre bekant med honom?
För att få svar på dessa frågor måste man öppna Bibeln och Nya testamentet.

”Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.”
(Mark. 1:1)

Jesus, vem är du?