Kas Jeesus oli päriselt olemas?

Autor: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Tõlkinud: 
Katrin Kask

Kõigi allikate ja mõistuspäraste tõendite valguses ei saa keegi eitada, et Jeesus oli ajalooline isik.

Jeesus elas lapsepõlves ja noorusajal kõrvalises Galileas, Naatsareti linnas. Sealt ongi pärit tema lisanimi „naatsaretlane“. Jeesus õpetas paljudes kohtades ja kogus enda ümber jüngrite rühma, kes talletas tema õpetusi ja rääkis neid teistele edasi. Kevadel umbes aastal 30 hukati Jeesus Jeruusalemmas Pontius Pilaatuse käsul. See on see, milles kõik ajaloolased on ühel meelel.

Aga kes oli Jeesus? Kuidas saaksin teda paremini tundma õppida? Vastused neile küsimustele leiad Piiblist ja Uuest Testamendist.

Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus.
(Mk 1:1)

Jeesus, kes Sa oled?