Kes on Jeesus?

Autor: 
Sirkka-Liisa Huhtinen
Tõlkinud: 
Katrin Kask

Päästja! Nii tunnistasid esimesed kristlased. Nad uskusid, et Jeesus on Jumala Poeg, kes on sündinud inimesena siia maailma. Nende usutunnistuse võttis kokku lühike fraas „Jeesus on Issand“.

Uue Testamendi evangeeliumid edastavad rõõmusõnumit Jeesusest. Kuidas ta sündis Neitsi Maarjast Püha Vaimu läbi, kuidas ta elas ja õpetas ning tegi võimsaid imetegusid. Kristluse tuuma moodustavad Jeesuse isiksus ning tema kannatamine, surm ja ülestõusmine kolmandal päeval.

Kes on Jeesus Sinu jaoks? See, kuidas inimene suhtub Jeesusesse, määrab ära tema igavikulise saatuse. Seetõttu soovitame: leia endale Piibel ja loe seda!

Jeesus tõusis surnuist üles ning elab täna ja igavesti. Seetõttu on sul võimalik temaga kohtuda ja teda tundma õppida. Ainult Jeesuse läbi võime saada päästetud ja olla ühenduses Jumalaga.

Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.
(Ap 4:12)