Tillfällighet eller Gud

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

Ett av människans mest grundläggande behov är att hitta en mening med livet. Vi kanske söker livets mening i vänner, goda gärningar, arbete, långt liv, sökande efter vishet, och så vidare, men inget av detta kan helt och fullt tillfredsställa själens djupaste frågor.

Meningen med livet kan vi finna utgående från att vi är skapade till att leva tillsammans med Gud. Så länge vi lever skilda från honom är det något väsentligt som saknas i våra liv. Vårt viktigaste mål är att få leva på den plats som vi är skapade till – det vill säga nära Gud, utan synd och ondska som skiljer oss från Honom. Därför är det viktigaste i våra liv att lära känna Jesus, som själv är det enda sanna livet. När vi tror på honom kommer vi en dag hem till vår Far i himlen.

Fastän vårt slutliga mål är himlen betyder det inte att vårt liv här på jorden skulle vara betydelselöst. Vi får varje dag leva som Guds älskade barn och sprida hans kärlek till andra runt omkring oss.

Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
(Fil. 3:13–14)

Gud, när jag inte vet och inte förstår, visa mig då vägen som jag skall gå.
Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

Tänk en stund på datorn eller telefonen, på vars skärm du just nu läser den här texten. Skulle du tro på någon som påstod att den apparaten har kommit till av en slump – att rätt sorts delar bara råkat komma i kontakt med varandra på precis rätt sätt? Är det inte snarare så att du genast förstår att det är någon som noggrant planerat och konstruerat apparaten just för ett givet ändamål?

Och hur är det då med världen som vi lever i, och allt liv överhuvudtaget? Det är ett många gånger noggrannare och mer detaljerat system än någon enda teknisk maskin. Redan människokroppen är en så fantastisk helhet att man bara kan förundras över den. Något liknande kan inte ha kommit till av en ren slump.

Samtidigt kan världen också te sig som ett kaotiskt och omvälvande kosmos. Även då är det en förunderlig skapare som ligger bakom – och som genom Kristus har visat sig som en kärleksfull Far.

Världen vi ser och var och en av oss finns till därför att Gud har velat det. Han har skapat världen och ordnat den så att den fungerar och är ändamålsenlig. Ingenting är en slump, utan varje detalj är noga uttänkt. Inget enda människoliv är heller en slump. Du finns till därför att Gud har drömt om och planerat dig. Ditt liv är resultatet av noggrann planering och stor kärlek.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
–– Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
–– Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.
(1 Mos. 1:1, 26–27, 31)

Gud, öppna mina ögon så att jag ser dina gåvor. Öppna min mun till att tacka och mitt hjärta till att prisa dig.
Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

De flesta människor tror att det finns någon form av gud eller högre makt. Någon som har gett upphov till den här världen. Någon som har gett människorna en universell uppfattning om rätt och fel. Någon som med sin hand har styrt historiens händelser. Även en ateist har någon sak eller tanke motsvarande en "gud" som han eller hon håller som högsta auktoritet och söker skydd hos.

En aning, åsikt eller övertygelse om att Gud existerar säger ännu ingenting om vem och hurudan Gud är, eller hur vi kan lära känna honom. Tillräcklig kunskap om Gud kan vi bara få av honom själv, nämligen genom Bibeln som är hans ord. Gud är stor och förunderlig, och vi kan inte lära känna honom enbart med vårt mänskliga förstånd, som begränsas av synden. Därför måste vi lita på Guds egen uppenbarelse. Gud har skapat världen och upprätthåller och råder över den. Men mer än så – Gud har blivit människa i Jesus och kommit hit till jorden och räddat oss från våra synder. Någon annan eller annorlunda Gud finns inte.

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.
(Upp. 1:8)

Gud, du är väl inte bara det som jag själv önskar eller är rädd för? Hör mig och svara mig.
Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

När vi ser ondska och oförståeligt lidande omkring oss – kanske också i vårt eget liv – kan vi komma att ställa frågan om Gud verkligen är allsmäktig och god. Även då får vi lita på Guds ord, som är mer tillförlitligt än vårt eget begränsade förstånd. Bibeln säger att Gud är herrarnas Herre och kungarnas Kung, som råder över hela världen. Han ser allt och vet allt, och inget händer utan att han låtit det ske.

I och med syndafallet har Satan fått makt i den här världen, men hans makt sträcker sig inte längre än vad Gud tillåter. Satan har redan förlorat, för han kan inte göra något mot Guds kraft. Jesus besegrade alla ondskans makter när han dog på korset och uppstod igen.

Vi har ofta svårt att förstå Guds syften, men vi får ändå lita på att han håller alla trådar i sin hand. Den allsmäktige Gud ser den fullständiga helheten, och han vet vad som är bäst för oss. Gud, som skapat världen med sitt ord, klarar nog av att ta hand om den. Och det kommer en dag då hela världen skall få se Guds storhet.

Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.
(Jes. 40:28)

Herre, du har all makt. Låt mig finna tröst och hopp i den vetskapen.
Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Människan kan egentligen inte finna Gud, utan Gud söker och finner människan. Gud bor i höjden, dit människan inte slipper, men han har kommit och kommer nära oss för att finna oss.

Gud kommer nära oss i nådemedlen det är i Guds Ord, i dopet, nattvarden och bikten. Därför skall vi söka honom i dessa.

Om du är döpt, är det viktigt att veta vad det riktigt innebär. Den apostoliska bekännelsen och hela katekesen är material som används i skriftskolan, som det är bra att återvända till och utforska på nytt. Om du inte är döpt är det ändå bra att börja med dessa.

Jag rekommenderar också Bibelläsning. Börja med att läsa Nya Testamentet och börja med evangelierna. Sök dig till en församling, där du kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsten får du bekänna din synd tillsammans med församlingen och höra avlösningen samt höra undervisning från Bibeln. I nattvarden kommer vi allra närmast Gud. Då möter oss i bröd och vin. Brödet är Guds kropp och vinet är Kristi blod.

”De förlorade skall jag söka upp, de som går vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka.”
(Hes. 34:16)

Gud, jag skulle vilja finna dig. Hjälp mig att söka dig.