Är livet en slump?

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

Tänk en stund på datorn eller telefonen, på vars skärm du just nu läser den här texten. Skulle du tro på någon som påstod att den apparaten har kommit till av en slump – att rätt sorts delar bara råkat komma i kontakt med varandra på precis rätt sätt? Är det inte snarare så att du genast förstår att det är någon som noggrant planerat och konstruerat apparaten just för ett givet ändamål?

Och hur är det då med världen som vi lever i, och allt liv överhuvudtaget? Det är ett många gånger noggrannare och mer detaljerat system än någon enda teknisk maskin. Redan människokroppen är en så fantastisk helhet att man bara kan förundras över den. Något liknande kan inte ha kommit till av en ren slump.

Samtidigt kan världen också te sig som ett kaotiskt och omvälvande kosmos. Även då är det en förunderlig skapare som ligger bakom – och som genom Kristus har visat sig som en kärleksfull Far.

Världen vi ser och var och en av oss finns till därför att Gud har velat det. Han har skapat världen och ordnat den så att den fungerar och är ändamålsenlig. Ingenting är en slump, utan varje detalj är noga uttänkt. Inget enda människoliv är heller en slump. Du finns till därför att Gud har drömt om och planerat dig. Ditt liv är resultatet av noggrann planering och stor kärlek.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
–– Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
–– Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.
(1 Mos. 1:1, 26–27, 31)

Gud, öppna mina ögon så att jag ser dina gåvor. Öppna min mun till att tacka och mitt hjärta till att prisa dig.