Vad är meningen med livet?

Författare: 
Liisa Rossi
Översättning: 
David Stenlund

Ett av människans mest grundläggande behov är att hitta en mening med livet. Vi kanske söker livets mening i vänner, goda gärningar, arbete, långt liv, sökande efter vishet, och så vidare, men inget av detta kan helt och fullt tillfredsställa själens djupaste frågor.

Meningen med livet kan vi finna utgående från att vi är skapade till att leva tillsammans med Gud. Så länge vi lever skilda från honom är det något väsentligt som saknas i våra liv. Vårt viktigaste mål är att få leva på den plats som vi är skapade till – det vill säga nära Gud, utan synd och ondska som skiljer oss från Honom. Därför är det viktigaste i våra liv att lära känna Jesus, som själv är det enda sanna livet. När vi tror på honom kommer vi en dag hem till vår Far i himlen.

Fastän vårt slutliga mål är himlen betyder det inte att vårt liv här på jorden skulle vara betydelselöst. Vi får varje dag leva som Guds älskade barn och sprida hans kärlek till andra runt omkring oss.

Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
(Fil. 3:13–14)

Gud, när jag inte vet och inte förstår, visa mig då vägen som jag skall gå.