Bibeln

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
David Stenlund

Bibeln är kristendomens grundläggande bok. Enligt vår tro talar Gud i Bibeln, och berättar för oss människor vem vi är, vad som är vår plats i Guds värld och vad Gud förväntar av oss.

Bibelns två delar, Gamla och Nya testamentet, hör nära ihop med varandra. Båda delar har Gud gett oss, förmedlat genom människor. Bibeln utgör en helhet; den börjar med människans skapelse, berättar om att människan föll i synd och om hur Gud beredde en väg tillbaka till honom genom att sända sin Son till världen. Bibeln börjar med en skapelse och slutar med en ny skapelse – det hålls en slutlig dom, den här världen försvinner och Gud skapar en ny värld och för med sig dit alla som hör till Kristus.

Bibeln är skriven av människor – helt och fullt – men vi tror att den samtidigt är Guds budskap – helt och fullt. Många tycker att Gud har gett oss sitt ord i en mycket bräcklig form – han kunde ju ha skrivit sitt budskap med eldskrift eller sänt änglar att förmedla det. Men han kom till oss i en skör och bräcklig form också då det lilla barnet lades ner i Betlehems krubba. Det tycks vara Guds sätt att handla. För de rika och visa duger det inte, men för de svaga och fattiga är det en skatt.

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."
(Ps. 119:105)

Tack Gud att du har talat till oss. Hjälp mig att också höra och förstå.
Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
David Stenlund

I de storslagna inledningsorden till Johannes evangelium skriver evangelisten om Bibelns grundläggande budskap: Gud har skapat den här världen genom Kristus. Den har hamnat under mörkrets makt, ett mörker i vilket ingen människa längre kan finna Gud på egen hand. Du kan inte måla en bild av honom, inte höra hans röst, inte fråga honom om råd. Den här situationen förändras när Kristus föds till jorden: "Ljuset lyser i mörkret."

Enligt den kristna tron är Kristus världens ljus och den enda vägen till Gud. Det här ljuset kommer till oss i Bibeln, Guds ord. Gud talar inte direkt till oss, utan hans Helige Ande talar i ordet, som är både levande och kraftfullt. Vi har ljuset från Guds ord, och det leder oss hem till härligheten.

Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning."
(Joh. 1:14)

Gode Gud, låt ditt ljus lysa över mig och mina steg. Lär mig att känna din son Jesus.
Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
David Stenlund

I världen finns det många heliga skrifter. Bibeln är en av dem. Varför just den och inte någon annan, till exempel någon ännu mycket äldre bok?

Nu talar vi om något som inte handlar om förnuftiga resonemang eller motiveringar. En kristen kan inte med några rationella argument bevisa för en som tvivlar att endast Bibeln är Guds ord till skillnad från alla andra böcker som säger detsamma om sig själva. Vi har inte jämfört alla gamla boksamlingar och efter noggrannt övervägande kommit fram till en viss lösning, såsom en som köper en ny telefon. De gamla lutherska lärarna har skarpsinnigt formulerat saken på följande sätt. Bibeln har den egenskapen att den själv övertygar sin läsare om att den är Guds ord. Bibelns auktoritet bygger inte på kyrkans beslut, inte på resonemang och inte på nya forskningsresultat. Den bygger inte på annat än på Guds storhet och kraft.

Just därför kan en människa som öppnar och läser Bibeln bli övertygad om att Gud talar till honom eller henne. En annan blir det kanske inte. Enligt vår tro är det är ett tecken på att Guds ljus inte når in i allas hjärta.

Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror."
(1 Kor. 1:20–21)

Gud, du har gett mig mitt förstånd och mina sinnen. Låt mig kunna använda dem på ett vist sätt, till nytta för mig själv och för andra.
Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Ja. Men det är ett stort fel att mäta sanningshalten med mänskliga mätare. Under århundraden har kristna som tänkt olika varit eniga om att Bibeln är sann och att den är Guds ord. Oenigheten gällde endast tolkningen. För ungefär ett och ett halvt sekel sedan började den historiska och naturvetenskapliga forskningen ifrågasätta Bibelns sanningar, och de kristna svarade på det på olika sätt. Genom att upphäva framförda forskningsresultat strävade en del till att visa att Bibeln är Guds ord. På den vägen är mången fortfarande. Man har då utan att ha märkt det svalt kroken och följande tankesätt: för att vara Guds ord måste Bibeln stå i samklang med vårt intellekt och vår vetenskap. Brottning med det här problemet tar sedan energi från allt annat.

Bibelns trovärdighet och gudomlighet grundar sig inte på mänskligt tänkande eller på vetenskap. Bibelns trovärdighet grundar sig på att Gud har uppenbarat sig själv och sin vilja för människorna så som det står skrivet i Bibeln. Frågan handlar om tron, som är en Guds gåva.
Av någon anledning kände några som gick förbi torghörnet i Tessalonika igen Guds kallelse i människors tal. Paulus uppfattar det som Guds verk:

"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror."
(1 Tess. 2:13)

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Det bästa sättet att börja läsa Bibeln är att ta sig an ett evangelium och läsa det från början till slut. Valet kan vara svårt för varje evangelium har sina speciella delikata särdrag. Om du väljer Markus evangelium i dess okonstlade skönhet – så är det grovt skulpterat och just därför tilltalande. Eller tar du Johannes evangelium och träder in i dess varma och vackra färgvärld? Börja i vilket fall som helst med evangelierna, läs alla och fortsätt sedan i tur och ordning med resten av Nya testamentet. En bok åt gången, från början till slut, dagligen så mycket du orkar.

När du har läst Nya testamentet, kanske t.o.m. två gånger, så är det Gamla testamentets tur. De två första Moseböckerna klarar du lätt, sedan börjar du förundras över de lagar som judarna i sin tid fick och som inte är givna till oss icke-judar. Med tanke på profeterna så är det viktigast att lära sig när och i vilket sammanhang de är skrivna. Här kan du behöva litet mera hjälp. Men besväret lönar sig – Gamla testamentet är en verklig skattkammare!

"Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom."
(Ords. 30:5)

Gode Gud, hur ska jag kunna försåt om ingen förklarar det för mig? Hjälp mig att komma igång.
Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Bibeln tolkas nästan hur som helst, men det är inte till heder för den som tolkar på det sättet. Man uppnår ett bättre resultat om man håller i minnet några grundsaker.

Vår Bibel har kommit till under hundratals år. Den som är intresserad av att tolka gör klokt i att fråga hur de första åhörarna har uppfattat varje enskild bok. Vad tänkte således Jeremias åhörare, när en bland många profeter förutsade Jerusalems förstörelse som en följd av dess ogudaktighet? Och vad tänkte Jesajas åhörare när de läste de härliga löftena i kapitel 40 efter att den här förstörelsen blivit verklighet. Hur tolkade Uppenbarelsebokens första åhörarna de kraftiga profetiorna i den boken? För att få svar på de här frågorna behövs viljan att studera, läsa större helheter och begära råd. Men det lönar sig.

Från den historiska förståelsen leder många broar till vår egen vardag. En kristen läser Bibeln som en helhet, utifrån Kristus, och förståelsen växer småningom. Den skriftsamling som kommit till under flera århundraden blir då det som den verkligen är – den allsmäktige Gudens kärleksbrev till Dig.

"Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.  Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud."
(2 Kor. 5:19-21)