Vad är Bibeln?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
David Stenlund

Bibeln är kristendomens grundläggande bok. Enligt vår tro talar Gud i Bibeln, och berättar för oss människor vem vi är, vad som är vår plats i Guds värld och vad Gud förväntar av oss.

Bibelns två delar, Gamla och Nya testamentet, hör nära ihop med varandra. Båda delar har Gud gett oss, förmedlat genom människor. Bibeln utgör en helhet; den börjar med människans skapelse, berättar om att människan föll i synd och om hur Gud beredde en väg tillbaka till honom genom att sända sin Son till världen. Bibeln börjar med en skapelse och slutar med en ny skapelse – det hålls en slutlig dom, den här världen försvinner och Gud skapar en ny värld och för med sig dit alla som hör till Kristus.

Bibeln är skriven av människor – helt och fullt – men vi tror att den samtidigt är Guds budskap – helt och fullt. Många tycker att Gud har gett oss sitt ord i en mycket bräcklig form – han kunde ju ha skrivit sitt budskap med eldskrift eller sänt änglar att förmedla det. Men han kom till oss i en skör och bräcklig form också då det lilla barnet lades ner i Betlehems krubba. Det tycks vara Guds sätt att handla. För de rika och visa duger det inte, men för de svaga och fattiga är det en skatt.

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."
(Ps. 119:105)

Tack Gud att du har talat till oss. Hjälp mig att också höra och förstå.