Mis on Piibel?

Autor: 
Erkki Koskenniemi
Tõlkinud: 
Katrin Kask

Piibel on ristiusu alusraamat. Usume, et Jumal kõneleb meiega Piiblis ning ütleb meile, kes me oleme, milline on meie koht Jumala loodud maailmas ja mida Jumal meilt ootab.

Piibli kaks osa, Vana ja Uus Testament, on teineteisega lähedalt seotud. Oleme need mõlemad saanud Jumalalt inimeste kaudu. Piibel moodustab terviku: see algab inimese loomisega, räägib tema pattulangemisest ja sellest, kuidas Jumal on valmistanud inimesele tagasitee enda juurde seeläbi, et saatis oma poja, Jeesuse Kristuse, siia maailma. Piibel algab ja lõpeb loomisega: toimub viimne kohtumõistmine, meie praegune maailm kaob ning Jumal loob uue maailma, kuhu ta võtab igaühe, kes kuulub Kristusele ehk kes usub, et Kristus on ka tema lunastanud.

Kogu Piibli on kirjutanud inimesed, ent usume, et see on ühtlasi tervenisti Jumala Sõna. Jumal andis meile oma sõna mitmes mõttes hapral kujul; ta oleks võinud ju selle kirjutada hoopis tulega või saata oma inglid seda meile rääkima. Ent see, kuidas ta meie juurde tuli – väikese beebina sõimes Petlemmas – oli habras. Tundub, et just nii Jumal tegutsebki. See ei ole piisavalt hea tarkade ja rikaste meelest, ent nõrkadele ja vaestele on see täiuslik varandus.

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.    (Ps 119:105)

Tänu Jumal, et oled meile rääkinud. Aita ka minul sinu sõna kuulda ja mõista.