Miks ma peaksin Piiblit lugema?

Autor: 
Erkki Koskenniemi
Tõlkinud: 
Katrin Kask

Johannese evangeeliumi imelised algussõnad annavad meile edasi Piibli põhisõnumi: Jumal on selle maailma loonud Kristuse läbi. Maailm on mattunud pimedusse, mille läbi ei suuda ükski inimene enam Jumalat omaenda jõupingutusega leida. Jumalat ei saa joonistada, Jumala häält ei ole kuulda, temalt ei saa nõu küsida. See olukord muutus Kristuse sünniga siia ilma. Evangelist Johannes kirjutab: „Valgus paistab pimeduses.“

Kiriku usu kohaselt on Kristus maailma valgus ja ainus tee Jumala juurde. See valgus jõuab meieni Piiblis ehk Jumala sõnas. Jumal ei räägi meiega otse, ent Püha Vaim kõneleb meiega Jumala sõnas, mis on elav ja võimas.

Jumalat ei saa ikka veel joonistada, Jumala häält ei ole ikka veel kuulda ja temalt ei saa ikka veel nõu küsida. Ent meil on Jumala sõna valgus, mis juhatab meid koju, kirkusesse.

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
(Jh 1:14)

Armas Jumal, valgusta mind ja mu samme. Aita mul õppida tundma Sinu Poega Jeesust.