ကျမ်းစာက ို အဘယ့ေ် ကြာင့ ် ဖတ်သင့သ် နည်း။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အဆိုအရ၊ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား၏အံ့သြဘွယ်ရာပထမစကားလုံး က သမ္မာကျမ်းစာ၏သတင်းစကားကို မိန့်ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာကြီးကို ခရစ်တော် အားဖြင့် ဖန်ဆင်းထားသည်။ အမှောင်ဖို့လွှမ်းထားသည်ဖြစ်၍ အဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ကိုယ် စွမ်းဉာဏ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ရှာမတွေ့နိုင်တော့ပါ။ သူ့ထံသို့ သင်လည်း မနီးနိုင်ပါ။ သူ့စကားသံကိုလည်း မကြားနိုင်ပါ။ အကြံဉာဏ်လည်း တောင်းမရပါ။ ခရစ်တော်သည် ဤလော ကသို့ လူ့ဇာတိခံယူဆင်းကြွသောအခါ အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ “အ လင်းတစ်စက်သည် အမှောင်ထဲတွင် တွန်းတောက်သည်။”

ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်၏ယုံကြည်ခံယူချက်အရ၊ ခရစ်တော်သည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်တော်မူ ပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောသမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဤအလင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့ထံရောက်လာသည်။ ဘု ရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်စကားမပြောပါ။ သို့ရာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စကားဖြင့်မြွတ်ဆိုပြီး ၎င်းသည် အသက်ရှင်ပြီး တန်ခိုးနှင့်ပြည့စ် ုံသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမနီးနိုင်သေးပါ။ အသံကိုလည်း မကြားနိုင်သေးပါ။ သို့မဟုတု် အကြံ ဉာဏ်လည်း တောင်းမရသေးပါ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အလင်း ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ထ့အို ပြင် ဤအလင်းသည ် ကျွနု်ပ်တို့အား အိမ်၊ အထွန်း တောက်ဆုံးနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေမည်။

“နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း လူ့ဇာတိအဖြစ်သို့ခံယူ၍၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာ တော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံ၍၊ ခမည်းတော်၌ တပါးတည်းသောသားတော်၏ဘုန်းကဲ့သို့ သူ၏ ဘုန်းတော်ကို ငါတ့သို ည် မြင်ရကြပြီ။” (ယောဟန် ၁း ၁၄)

ဆုတောင်းချက်။အဖဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်နှင့်ကျွနု်ပ်ခြေလှမ်းအပေါ် ကိုယ်တော့်အလင်းကို လင်းစေ ပါ။ ကိုယ်တော်၏သားတော်ယေရှုခရစ်ကို သိနိုင်သောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ။