ကြိုဆိုခြင်း

ဤဝက်ပ်ဆိုဒ်သည် အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေပြီး ထိုဘုရားသခင်၌ရှိသော ယုံကြည်ခြင်းကို တိုးပွါးစေလိုသောသူအယောက်တိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဤ တန်ဆာပလာများကို ခရစ်ယာန်သာသနာ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော ဖင်လန်ဧဝံဂေလိလူသရင် အဖွဲ့မှ မြန်မာလူသရင်အသင်းတော်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး သင့်ထံသ့ ို ဆောင်ယူလာပါသည်။

Question mark ဘဝတွင် တွေ့ကြုံရသောမေးခွန်းကြီးများ၏အဖြေများ
Bible သမ္မာကျမ်းစာ
Catechism အမေးအဖြေစာအုပ်ငယ်