Välkommen att lära känna din Bibel!

Då inkluderas alla – de som inte vet något och de som vet något – alla kan lära mera. Den här hemsidan är avsedd som en hjälp för alla som söker den levande Guden och som behöver stöd för att växa i tron.

Det är Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEY) som ger dig redskap för det här genom de texter om Bibeln och den kristna tron som du kan hitta här. SLEY har i Finland en svenskspråkig systerorganisation SLEF, som vänligen har tagit ansvar för översättningsarbetet.

Question mark Svar på livets stora frågor
Bible Bibelundervisning - både tematiskt och kommentarer till bibelböcker
Catechism Katekesen - den kristna tron i ett nötskal
Book of Concord De lutherska bekännelseskrifterna