Hur är det då om jag inte själv kan förlåta?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Att förlåta kan vara verkligt svårt, rentav omöjligt. Bibeln uppmanar oss ändå att både be om förlåtelse och ge förlåtelse. Det står rentav att vi inte blir förlåtna om vi inte förlåter andra. Vad finns då för hjälp när hjärtat är fyllt av bitterhet och ovilja att förlåta?

För det första är det viktigt att vi bekänner den här synden inför Gud. Vi lägger fram inför honom det faktum att vi inte klarar av att förlåta. För Jesu skull får vi tro att synden är förlåten. Samtidigt ber vi att Gud i sin nåd skall verka i oss och hjälpa oss att ge förlåtelse åt andra. Bara genom hans nåd kan såren i vårt hjärta bli riktigt helade. Det kan hjälpa att även diskutera med en terapeut, präst eller den person som sårat oss.

Förlåtelsen är ett beslut som vi fattar. Känslomässigt kan förlåtelsen ändå vara en lång process. Det kan rentav gå flera år innan vi är fria från känslan av bitterhet. Också i sådana fall är det viktigt att vi låter bli att hämnas.

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er."
(Ef. 4:32)

Gud, du känner min situation och mitt inre. Beskydda mig från hårdhet och bitterhet.