Varför finns det lidande i världen?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Den här frågan har människor funderat över genom alla tider. Om det finns en allsmäktig och god Gud, varför tillåter han krig, hungersnöd, mord och annat som skadar? Borde han inte ha makt att förhindra allt detta?

Bibeln lämnar den här frågan öppen. En del svar ges, men många frågetecken kvarstår ändå. En av synpunkterna i Bibeln är den, att det i världen finns mycket lidande som människan själv har orsakat. Det är just människan själv som står bakom krig, våldshandlingar, otrogenhet och andra situationer som djupt sårar oss. Människan kan inte skylla de här sakerna på Gud utan måste istället se sig själv i spegeln.

I världen finns det trots allt också mycket lidande som inte människan orsakat, till exempel många sjukdomar och naturkatastrofer. Varför förhindrar inte Gud dem? Det är och förblir en gåta för oss. Det verkar ändå vara så att motgångar kan utgöra tillfällen genom vilka Gud kallar människor till gemenskap med honom. Kanske en mening med lidandet är att människan skall bli påmind om sin egen litenhet och därmed vända sig till Gud. Lidandet för också människor närmare varandra, och det är Guds vilja att vi hjälper andra som är i nöd.

Till vår tröst och vårt hopp har vi budskapet om den uppståndne Kristus – han som besegrat smärta och lidande.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.
(Ps. 34:19)

Gud, all ondska och allt lidande gör mig ängslig. Rädda oss från det onda!