Finns Djävulen?

Författare: 
Pasi Palmu
Översättning: 
Boris Sandberg

Bibeln berättar också om Djävulen, även om det så sker bara genom antydningar. Han är inte någon motkraft jämbördig med en god Gud utan han hör själv till Guds skapelse. Orsaken till Djävulens ondska var uppenbart den samma som senare fick människan att falla i synd: högmod, vilja att göra sig jämlik med Gud. Eftersom Gud har en fullkomligt god vilja med tanke på sin skapelse så innebär brott mot denna vilja idel ondska. Därför förkroppsligar Djävulen gudlösheten och Guds motsats (fastän han egentligen inte är kroppslig).

Hur verkar då Djävulen? Bibeln undervisar, att han är verksam i ”olydnadens människa”. Om vi inte följer Guds vilja, följer vi Hans motståndares vilja och vi hör till Djävulens maktsfär. Men när vi kan bekänna att Jesus är vår Herre och Frälsare, då har vi bytt sida.

"Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna."
(Ef. 6:11-12)