Vad är synd? Vad innebär det att synda?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Synd kan man beskriva på många sätt. Det är tankar, ord och handlingar som är förvrängda, vilseledda och upproriska. Gemensamt för all synd är att den gradvis för en allt längre bort från själva livet. Kort sagt innebär synden att hjärtat överger Gud.

I alla människor bor en benägenhet att välja det onda. Detta kallas arvssynd, och dess följder är olika onda tankar, orätta handlingar och ord, samt ovilja att göra gott. Synden skadar, söndrar och förstör livet. Man kan finna exempel på det såväl i ens eget som i andras liv. Att detta är människans verkliga situation avslöjas senast när man läser Guds ord.

Enligt Bibeln är varje människa syndig. Ingen av oss kan undgå synden eller dess följder. Synden skiljer oss från Gud och hans helighet. Den värsta följden av synden är döden och en evighet skild från Gud. Människan klarar heller inte av att inför Gud sona synderna eller deras följder. Bara Gud kan hjälpa oss.

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem."
(Rom. 3:23–24)

Gud, rädda mig från synden!