Kan jag ännu bli förlåten av Gud?

Författare: 
Manu Ryösö
Översättning: 
David Stenlund

Dörren till Guds nåd står öppen så länge hjärtat frågar: "Kan jag ännu bli förlåten?" Så länge hjärtat blir bedrövat av synden utgör det en säker plats för Jesu förlåtelse.

Ibland kan vi vilseledas till att tänka att nåden inte räcker för oss. "Mina synder är så stora att de omöjligt kan förlåtas längre." Sådana tankar viskar den onde gärna i vårt öra. På så vis vill han leda oss bort från Gud. Det är sant att det man har gjort kan inte göras ogjort, men Guds nåd räcker till för att täcka alla synder. Vi får alltså tryggt lita på Guds förlåtelse.

Som syndiga människor faller vi ofta på nytt i samma synder. Gud ger ändå sin förlåtelse om igen. Bara genom hans förlåtelse får vi kraft att kämpa mot synden. Synden är en farlig fiende, och kampen mot synden fortsätter livet ut.

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. ... Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom."
(Klagov. 3:22–23, 25)

Gud, det sägs om dig att "din nåd varar i evighet". Tack att jag får lita på det ordet. Rena mig och ge mig en ny början i livet.