ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသေးသလား။

အကြောင်းမူကား အကြင်တစ်ဦးတစ်ယောက်က “ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ခြင်း ရရှိနိုင်ပါသေး သလား” ဟု မေးလျှင် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ဝင်ရာတံခါးပေါက်သည် ပွင့်လျက်နေဆဲဟု ဆိုရ မည်။ အပြစ်ကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရသ၍ ယေရှုထံသို့ချဉ်းကပ်ပြီး အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။

တခါတရံ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် လုံလောက်လျက်ရှိနိုင်ပါ့မလားဟု မိမိကိုယ်ကို ထင်မိတတ်ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ပြစ်မှားကျူးလွန်သောအပြစ်များသည် မရေမတွက်နိုင် အောင်များပြားသဖြင့် ကျွနု်ပ်တ့ကို ို အပြစ်လွှတ်နိုင်မည်ဟုပင် ထင်တတ်ကြပါသည်။ ၎င်းတ့မို ှာ မာရ် နတ်က ကျွနု်ပ်တို့နားထဲတွင် တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည့် အတွေးသက်သက်သာဖြစ်ကြပါသည်။ မာရ်နတ်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရားသခင်ထံမှ အဝေးသ့ ို နှင်ထုတ်လိုသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည ် လုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီးသောအရာကို မပယ်ဖျက်နိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် လုံလောက်လျက်ရှိပြီး ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဖုံးအုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်သောကြောင့် အချိန်တိုင်း ကျဆုံးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရား သခင်က ထပ်ခါထပ်ခါ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ပါသည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတန်ခိုးအားဖြင့် ဘုရားသခင် သည် ကျွနု်ပ်တို့အား အပြစ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန် ခွန်အားပေးထားပါသည်။ အပြစ်ဟူသည်မှာ သေစေ တတ်သောအရာဖြစ်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့သေသည့တ် ိုင်အောင် တိုက်ခိုက်နေရမည်ဖြစ်သည်။

“ထာဝရဘုရားသည် သနားတော်မူ၍ ကရုဏာတော်သည်မကုန်သောကြောင့်၊ ငါတို့ သည် ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ဘဲနေကြ၏။ နံနက်တိုင်း ကရုဏာတော်အသစ်ကို ခံရကြ ၏။ ..... ကိုယ်တော်ကိုမြော်လင့်သောသူနှင့်ကိုယ်တော်ကိုရှာသောသူ၏စိတ်ဝိညာဉ် အား ထာဝရဘုရားသည် ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။” (မြည်တမ်း ၃း ၂၂-၂၃၊ ၂၅)

ဆုတောင်းချက်။ ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ကရုဏာတော်သည် မကုန်ကြောင်း မြွတ်ဆိုထားပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ထွက်စကးတော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သောကြောင့် ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကျွနု်ပ်အားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီး အသစ်သောခွန်အားဖြင့် အစပြုနိုင်ရန် မစတော်မူပါ။