ယေရှု

ပထမဆုံးခရစ်ယာန်များက ယေရှုသည် ၎င်းတ့၏ို ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာကြသည်။ သူ တို့က ယေရှုသည် လူသားသဏ္ဍာန်ဖြင့် မြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းကြွလာသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ “ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်သည်” ဟူသောစကားစုက ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို အကျဉ်းချုံ့ထားပါသည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများက ယေရှုအကြောင်းသတင်းကောင်းကို မိန့်ဆိုသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မည်သို့လူ့ဇာတိခံယူလာကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အပျိုကညာဖြစ် သောမာရိဝမ်း၌မွေးဖွါးလာကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသက်ရှင်သည့်ပုံစံနှင့်သွန်သင်သည့်ပုံစံနှင့် ပြသခဲ့သောနိမိတ်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏ အစစ်အမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အဓိကမဏ္ဍိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

သင့်အသက်တာ၌ ယေရှုသည် မည်သူဖြစ်သနည်း။ ယေရှုအပေါ်သင်၏အပြုအမူနှင့် သင့်အသက် တာ၌ ယေရှု၏ဖြစ်ခြင်းတို့က သင်၏ထာဝရကာလကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာ ကျမ်းစာကိုလက်ဝယ်ထားရှိပြီး ပိုမိုသိရှိရန် ရှာဖွေပါ။

ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အားဖြင့် ယေရှုက သူ့ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိနိုင်မည့်နည်းလမ်းကို ကျွနု်ပ်တို့အဖို့ ဖွင့်ပေးထားပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့နိုင်ခြင်းမှာ ယေရှုခရစ် အားဖြင့်သာဖြစ်ပါသည်။

“ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါး ငါတ့ကို ိုကယ်တင်နိုင်သောနာမ တစုံတခုမျှ ကောင်း ကင်အောက်လူတို့တွင် မပေါ်မရှိ။” (တမန်တော် ၄း ၁၂ )

ပညာရှင်များနှင့်သမိုင်းဆရာများက ယေရှု၏ရာဇဝင်တွင်မှုကို မငြင်းပယ်နိုင်ကြပါ။ ယေရှုအမည်ရှိ သောလူတစ်ဦးသည် ဂါလိလဲပြည်၊ နာဇရက်မြို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို “နာဇရက် မြို့သားယေရှု” ဟု မကြာခဏ ခေါ်တွင်လေ့ရှိကြသည်။ ယေရှုသည် နေရာအနှံ့အပြားတွင် သွန် သင်ခြင်းအမှုကိုပြု၍ တပည့်တော်များကို စုရုံးခဲ့သည်။ သူ၏သွန်သင်ချက်မှန်သမျှကိုစုစည်းကြ သောတပည့်တော်များက ထိုသွန်သင်ချက်များကို ဖျံ့ကြဲကြသည်။ ခန့်မှန်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ယေရုရှင်မြို့၌ အေဒီ ၃၀ လောက်တွင် ပုန္တပိလတ်မင်းက ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေ သတ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သမိုင်းပညာရှင်များက ဤအချက်အလက်အားလုံးကို သဘောတူ လက်ခံကြသည်။

သို့ရာတွင် ယေရှုဟူသည်ကား မည်သူနည်း။ သူ့ကို မည်သ့သို ိရှိနိုင်မည်နည်း။ ဤမေးခွန်းများ၏အ ဖြေကို သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌၊ အထူးသဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

“ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရား၏အစကိုဆိုပေအံ့။” (မာကု ၁း၁)

ဆုတောင်းချက်။ ယေရှုဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူဖြစ်ပါသနည်း။

ယုဒဘာသာအရ၊ ယေရှုသည် အပြစ်ဒဏ်ခံရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသက်ကြီးသူများ က သူသည် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ယေရှု၏သွန်သင်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင် ချက်များက သူသည် ကောင်းကင်မှဆင်းကြွလာသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ညွန်ပြသည်။ မောရှေ၏ပညတ်တရားအရ၊ ဤသ့ေို သာ “မိစ္ဆာ အယူဝါဒ” သည် သေပြစ်ခံရသင့် သည်။

သို့ရာတွင် ရောမအစိုးရသာလျှင် စီမံခန့်ခွဲပြီး သေဒဏ်အတွက် စီရင်ချက်ချမှတ်နိုင်သည်။ ပုန္တပိလတ်မင်းသည် ယုဒခေါင်းဆောင်များကြား ဘာသာရေးအငြင်းပွါးမှုကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ကဲသာဘုရင်ကိုဆန့်ကျင်သောလူများနှင့်ပူးပေါင်းသောသူတစ်ဦးကဲ့သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ပိလတ်မင်းသည် မည်သည့အ် ရာကိုမျှမသိသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ဖိအား ကိုရင်ဆိုင်ရသဖြင့် ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင်ရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲ၌ရှိသော ယေရှု၏အသေခံခြင်း၊ နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မြှောက်ထားခြင်းအ ကြောင်းကိုဖတ်ရှုရသူတိုင်းသည် အပြစ်အနာဆာကင်းသောလူတစ်ဦးသည် ကြောက်မက်ဖွယ်သေ ခြင်းနှင့်သေရသည့်အကြောင်းကို အံ့အားသင့်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအား အဘယ့် ကြောင့်ကြားဝင်ပြီး မကယ်တင်နိုင်ခဲ့သနည်း။ ယေရှုက မှားယွင်းစွာစွက်စွဲခံရမှုအပေါ် အဘယ့် ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို မခုခံခဲ့သနည်း။

ထိုအကြောင်းအရာ၏အဖြေကို ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၅၃ တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအရာကို ယေရှုအသေခံတော်မမူမီ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်က ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိ အခြားကျမ်းပိုဒ်များစွာ၏ပြောဆိုချက် များကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဤအရာများမှာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ရ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရပြီး အသေခံရန် တပါးတည်းသောသားတော်ကို စေ လွှတ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာ ကျွနု်ပ်တို့လက်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ ပါသည်။

“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း ကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ် သို့ရောက်၍၊ သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတ့သို ည် အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည် ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ ၏။” (ဟေရှာယ ၅၃း ၅-၆)

ဆုတောင်းချက်။ ချစ်လှစွာသောသခင်ယေရှု၊ ကိုယ်တော်ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာအပေါင်းကို ကျွနု်ပ် နားမလည်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်ကျူးလွန်သောအပြစ်ရှိသမျှခွင့်လွှတ်တော်မူကြောင်းကို ယုံ ကြည်ပါ၏။

အစကတည်းက ဇာတ်ကြောင်းနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခဲ့သည်။ မည်သည့အ် ရာတစ်ခုကို သင် ယုံကြည်လက်ခံပါသနည်း။ ယေရှု၏သင်္ချိုင်းစောင့်များကို လဘ်ထိုးထားသည်အကြောင်းနှင့်တပည့် တော်များသည် ညဉ်အချိန်တွင်လာရောက်ပြီး ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဒာကိုခိုးယူကြောင်း ပြောစေခဲ့ကြ သည်။ဤမုသားသည် ယနေ့တွင် ပျံ့သွားလို့လာခဲ့သည်။ ယနေ့ထွက်ပေါ်နေသောသီအိုရီမှာ ယေရှု ၏အသေခံခြင်းသည် တပည့ေ် တာ်တို့အား ထိုသို့သောစိတ်ပညာဆိုင်ရာကျူးမားကိုဖြစ်စေသဖြင့် သူတို့အတွက် အသက်ရှင်မည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်၍ ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်တော်၌အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသည်ကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ကြည်ခြင်း ကို တည်ဆောက်ရန်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ။

သို့ရာတွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ကိုယ်ခန္ဒာဖြင့် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို မြင်တွေ့ခ့ရဲ သောလူများ စွာရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတ့မို ှာ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ရှိသောမိန်းမများ၊ တံခါးပိတ်လျက်အထဲ ၌ရှိနေသည့် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြသောတပည့်တော်များ၊ ဧမောက်လမ်းတွင် ခရီးသွားနေကြ သူတပည့်တော်နှစ်ဦးတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ သံသယဝင်လျက်ရှိသောသောမတောင် ယေရှု၏ဒဏ်ချက် ကို တို့ထိရသောအခွင့်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤလူတို့တွင် တူညီသောအရာရှိသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့သည် ယေရှုအမှန်တကယ်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို နားလည်ပြီးလက်ခံရန် ခက်ခဲသောအချိန် ကာလရှိခဲ့သည်။

ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းအားစွပ်စွဲသူများ သ့မို ဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ရှေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို မထင်ရှားစေပါ။ ဘာမျှမရှိသောသင်္ချိုင်းသည် တစ်ခုတည်းသောသက်သေအ ထောက်အထားပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ကိုယ်ခန္ဒာမရှိတော့ပေ။

သုသေတနလုပ်ဆောင်ပြီးရှာဖွေရင်သော်လည်းကောင်း၊ သ့မို ဟုတ် ကျိုးကြောင်းပြဆင်ခြင်၍သော် လည်းကောင်း ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို တစ်စုံတစ်ဦးက သိရှိလာပေလိမ့်မည်။ သင်သည် ယေရှုနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းသည် ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည်။ ယေရှု သည် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်အတူ ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိတော်မူသည်။ သို့ရာတွင် နှုတ်ကပတ်တော် တည်းဟူသော ကျမ်းစာအားဖြင့် မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသောလူအယောက်တိုင်းအား ဆက်လက်စကား ပြောနေသည်။ ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်း ၎င်း၏အသင်းတော်က သက်သေဖြစ်ပါသည်။

“ယေရှုကလည်း၊ သင်သည် ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့် ယုံခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲ ယုံသော သူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယောဟန် ၂၀း ၂၉)

ဆုတောင်းချက်၊ ယေရှုဘုရား၊ ကိုယ်တော်အသက်ရှင်ကြောင်း လူတို့သည် ပြောကြပါ၏။ ဆုတောင်းပဌနာပြုသောအခါ ကိုယ်တော်နားညောင်းပါသလား။

ယေရှုကိုသိနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သူ့အကြောင်းကို ဖတ်ရှုလေ့ လာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာတည်းဟူသော ကမ္ဘာကြီးတွင် အပျံ့နှံ့ဆုံးသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သူသွန်သင်ထားသောအရာကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် လုပ်ဆောင် ခဲ့သမျှကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ယေရှုကိုသိ၍ သူနှင့်အတူလျှောက်လှမ်းသောသူတို့အကြောင်းကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှု၏အသက်တာ၊ သေခြင်း၊ နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအ ကြောင်းကို မိန့်ဆိုထားသည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် တမန်တော်များကိုယ်တိုင်ရေးသည့် ပေးစားများစွာရှိသည်။ ဤပေးစားများက ကနဦးခရစ်ယာန်များနှင့အ် သင်းတော်များသည် မည်သို့သောသူများဖြစ်ကြောင်းကို သိမြင်စေပါ သည်။ ဤလူတ့သို ည် ယေရှုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း သူ့က ို သိခဲ့ကြသည်။ သူ့အကြောင်းကို ဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ ကြားသိခဲ့ကြရသည်။

ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း ယေရှုကိုသိသောလူများစွာ ရှိကြသည်။ သူတို့ကို သမ္မာကျမ်းစာကို ပိုမို သိရှိရန် အတူတကွစုရုံးပြီး သင်ယူလေ့လာရာအသင်းတော်များ၊ အတူတကွဆုတောင်းပြီး ဓမ္မဝတ် ပြုရာအသင်းတော်များတွင် သူတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အသင်းတော်ကိုရှာဖွေပြီး တစ်ဦးဦး ထံသို့သွားပါ။ သင်သည် ယေရှုကိုသိသောသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ယေရှုကို သိရှိလာနိုင်ပါသည်။

“ယေရှုကလည်း၊ ငါဟောပြောသောဒေသနာသည် ငါ၏ဒေသနာမဟုတ်။ ငါ့ကိုစေ လွှတ်တော်မူသောသူ၏ဒေသနာဖြစ်၏။ ထိုသူ၏အလိုတော်သို့လိုက်ချင်သောသူမည် သည်ကား ဤဒေသနာသည် ဘုရားသခင်၏ဒေသနာတော်ဖြစ်သလော၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောသလောဟု ပိုင်းခြား၍သိရမည်။” (ယော ရး ၁၆-၁၇)

ဆုတောင်းချက်။ ယေရှုဘုရား၊ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့လိုပါ၏။ ကိုယ်တော့်ကိုသိနိုင်ရန် ကူညီ မစတော်မူပါ။

ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ယေရှုသိလာသည့်အကြောင်း ၎င်းတို့၏သမိုင်းကိုယ်စီရှိကြပါသည်။ တစ် ယောက်သည် ညအချိန်၌ရသောရူပါရုံအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သလို၊ နောက်တစ်ဦးမှာ ယေရှုကို ယုံကြည် လက်ခံလာရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာနိုင်သည်။ အချို့မှာ ယေရှုကို သိလျက် ငယ်စဉ်က တည်းက ကြီးထွားလာသည်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သက်သေမရှိသည်ထက်စာလျှင် ပိုကောင်းပါ သည်။ သို့ရာတွင် အများစုလုပ်ဆောင်သောအရာမှာ လက်ခံရရှိရန် တံခါးဖွင့်ပေးသူမှာ သခင်ယေရှု ဘုရားသာဖြစ်ပါသည်။

ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းကို မေးမြန်းသည့်သူများအတွက် အကြံပြုချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှထွက်ပြေးနေခြင်းကို ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်ကို နားထောင်ရန် သင့်နားကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ သခင်ဘုရားက သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာကို ရှုမြင်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်သည်ဖြစ်၍ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေလိုပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်။ ဒါပါပဲ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ ကြောင်းကိုသိရှိရန်မှာ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူမည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းတော်မူ ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူး ကိုလည်း ပေးတော်မူမည်။

ယုံကြည်ခြင်းသည် ခံစားချက်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် သင့်ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ကြောင်း စိတ်နှလုံး ထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဆုကျေးဇူးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆုကျေး ဇူးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။

သင်သည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူပြီး ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာသောအခါ ၎င်းမှာ သင်သည် အိမ်ပြန် သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ သင့်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ပြန်လည်မိဿဟာရဖွဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ သည်။ အသင်းတော်တစ်ခုရှာဖွေပါ။ ထိုအသင်းတော်တွင် ဘုရားသခင်၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေး ဇူးအကြောင်းကို ကြားရပြီး အခြားခရစ်ယာန်များနှင့်အတူတကွ ဓမ္မဝတ်ကိုလည်း ပြုကြပေမည်။ ယေရှုက ဗတ္တိဇံခံသောသူဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မခံသောသူဖြစ်စေ အားလုံးကို ခေါ်ထားပါသည်။ ဗတ္တိ ဇံခံသောအခါ ကျွနု်ပ်တို့သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်၍ အသင်းတော်နှင့်ပူးပေါင်းလာပါ သည်။

“ထာဝရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရ ကြလတံ့။” (ရောမ ၁၀း ၁၃)

ဆုတောင်းချက်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ သခင်ယေရှုဘုရား၊ အပြစ်သား အကျွနု်ပ်ကို သနား တော်မူပါ။