Jeesus

Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Pelastaja!
- Näin ensimmäiset kristityt tunnustivat. He uskoivat, että Jeesus on Jumalan Poika, joka syntyi ihmiseksi. Lyhyt lause ”Jeesus on Herra” tiivisti heidän uskonsa.

Evankeliumit Uudessa testamentissa kertovat hyvän sanoman Jeesuksesta. Miten hän syntyi Neitsyt Mariasta Pyhän Hengen vaikutuksesta, miten hän eli ja opetti, teki voimallisia ihmetekoja. Jeesuksen persoona, hänen kärsimyksensä ja kuolemansa sekä ylösnousemuksensa kolmantena päivänä ovat kristinuskon ydin.

Kuka Jeesus on sinulle?
- Ihmisen suhtautuminen Jeesukseen ratkaisee hänen iankaikkisen kohtalonsa yhteydessä. Siksi: etsi käsiisi Raamattu ja lue!

Koska Jeesus nousi kuolleista ja elää tänään, ikuisesti, hänet voidaan kohdata ja tulla tuntemaan. Vain Jeesuksen kautta voimme pelastua ja päästä yhteyteen Jumalan kanssa.

Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän [Jeesus]. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla. (Ap.t. 4:12)

Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Jeesuksen historiallisuutta ei voi kukaan kiistää lähteiden valossa ja järkevin perustein.

Jeesus eli lapsuutensa ja nuoruutensa syrjäisessä Galileassa, Nasaretin kaupungissa. Siitä hän sai lisänimensä ”nasaretilainen”. Kiertävä opettaja kokosi ympärilleen opetuslasten joukon, joka tallensi hänen opetuksiaan ja kertoi niitä eteenpäin. Jerusalemissa keväällä noin vuonna 30  hänet teloitettiin ristiinnaulitsemalla Pontius Pilatuksen käskystä. Tämän verran historiantutkijat voivat varsin yksimielisesti sanoa.

Mutta kuka Jeesus oli? Miten voin tutustua häneen paremmin? Näiden kysymysten kanssa on avattava Raamattu ja Uusi testamentti.

Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin. (Mark. 1:1)

Jeesus, kuka sinä olet?
Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Juutalaisen uskonnon näkökulmasta Jeesukselle langetettiin kuolemantuomio, koska hän kansanvanhimpien mukaan pilkkasi Jumalaa. Opetuksillaan ja teoillaan Jeesus ilmaisi olevansa Jumalan Poika, joka on tullut alas taivaasta. Tällainen ”herjaaja” ansaitsi Mooseksen lain mukaan kuolemantuomion.

Mutta ainoastaan roomalaisilla oli valta päättää kuolemanrangaistuksesta ja sen täytäntöön panemisesta. Käskynhaltija Pontius Pilatusta eivät kiinnostaneet juutalaisten sisäiset uskonnolliset kiistat. Jeesus esiteltiinkin hänelle messias-kandidaattina, joka voi kiihottaa kannattajansa kapinaan keisaria vastaan. Pilatus empi ja epäröi, mutta taipui painostukseen ja langetti tuomion.

Evankeliumin kärsimyskertomusten lukija kyselee, miksi hyvän ja viattoman piti kuolla näin julmalla tavalla. Miksi Jumala ei puuttunut asioiden kulkuun ja pelastanut? Miksi Jeesus itse ei puolustautunut väärien syytösten edessä?

Parhaan vastauksen löydämme profeetta Jesajan kirjasta, luvusta 53. Ihmeellistä on, että se on kirjoitettu vähintään 500 vuotta tapahtunutta aikaisemmin. Kristityt uskovat sen ja monien muiden raamatunkohtien perusteella, että kysymys oli Jumalan pelastussuunnitelmasta. Jumala itse sovitti synnin ja vapautti tuomion alaisen ihmisen lähettämällä Poikansa sijaiskärsijäksi.

Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. (Jes. 53:5–6)

”En, rakas Jeesus, ymmärtää voi kärsimystäsi, vaan luotan, että sovitit myös minun syntini.” (Virsi 78)
Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Alusta alkaen vastauksena on levitetty kahta viestiä. Kumpaa sinä uskot?

Matteuksen mukaan Jeesuksen hautaa vartioivat miehet lahjottiin ja ohjeistettiin: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet.” Tämä juoru on liikkeellä vieläkin, mutta se on saanut seurakseen muitakin näkemyksiä tapahtuneesta. Modernimman selityksen mukaan opetuslapset kokivat mestarinsa kuolemassa suuren psyykkisen trauman, josta sitten selviytyivät jonkinlaisella joukkosuggestiolla; Jeesus nousi kuolleista heidän mielessään ja alkoi elää hengellisesti heidän uskossaan.

Evankeliumit kertovat kuitenkin monista ihmisistä, jotka kohtasivat ruumiillisesti ylösnousseen Jeesuksen: naiset haudalla, peloissaan lukkojen taakse sulkeutuneet opetuslapset, kaksi allapäin kulkenutta tienkulkijaa ja niin edelleen. Epäileväinen Tuomas sai jopa koskettaa Jeesuksen haavoja. Yhteistä näille kaikille oli, että heidänkin oli vaikea käsittää Jeesuksen ylösnousemusta todeksi ja tapahtuneeksi.

Ylösnoussut Jeesus ei näyttäytynyt tuomitsijoilleen tai koko maailmalle. Ainut todiste kaikille oli ja on Jeesuksen tyhjä hauta. Kukaan ei silloin tai myöhemmin ole voinut tuoda näytille hänen ruumistaan.

Järkisyillä taikka salapoliisityöllä ei saada ketään vakuuttumaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Usko syntyy vain, kun saa itse kohdata elävän Jeesuksen Kristuksen. Hän on mennyt taivaaseen Isän luo, mutta Raamatun sanassa hän yhä puhuu ja puhuttelee ihmisiä maan päällä. Kristillinen seurakunta todistaa, että Jeesus elää.

Jeesus sanoi Tuomaalle:

Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. (Joh. 20:29)

Jeesus, sinusta sanotaan, että elät. Kuuletko, kun rukoilen?
Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Jeesukseen tutustuminen ei ole erityisen vaikeaa meillä Suomessa. Parhaiten se onnistuu lukemalla hänen opetuksiaan ja vertauksiaan Uudesta testamentista, joka on osa maailman levinneintä kirjaa, Raamattua. Voimme lukea kertomuksia sellaisilta ihmisiltä, jotka itse olivat tunteneet Jeesuksen ja kulkeneet hänen kanssaan. Saamme lukea Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Uudessa testamentissa on myös monia apostolien kirjoittamia kirjeitä. Ne kertovat ensimmäisistä kristityistä ja seurakunnista. Nämä ihmiset eivät välttämättä olleet tavanneet Jeesusta koskaan, mutta silti he tunsivat hänet. He olivat lukeneet ja kuulleet hänestä.

Myös tänä päivänä on ihmisiä, jotka tuntevat Jeesuksen. Löydät heitä seurakunnista, joissa kokoonnutaan yhteen kuulemaan Raamatun mukaista opetusta, rukoilemaan ja viettämään ehtoollista. Lähde mukaan – etkä tutustu vain Jeesuksen tuttaviin, vaan voit löytää hänet itsensä!

Jeesus itse sanoo näin:

”Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.”
(Joh. 7:16–17)

Jeesus, etsin yhteyttä sinuun. Tulethan minua vastaan.
Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Voit kuulla monia erilaisia kertomuksia uskoon tulosta kristityiltä. Yksi on kokenut äkkikäännöksen, toiselle usko avautui vähitellen ja kolmas kertoo kasvaneensa Jeesuksen tuntemiseen lapsesta saakka. Ei ole vain yhtä tapaa eikä toinen tapa ole toista parempi. Yhteisesti kaikista uskoon tulemisista voidaan sanoa kuten Apostolien teoissa Lyydiasta: ”Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan”.

Yksinkertainen neuvo uskoon tulosta kysyvälle: lakkaa vastustamasta ja pakenemasta. Kallista korvasi Jumalan sanalle ja Raamatun opetukselle! Kuuntele, mitä Jumala on tehnyt hyväksesi. Hän ei tahdo sinulle pahaa, sillä olet rakas luojallesi ja lunastajallesi.

Sinun ei tarvitse tehdä ratkaisua, nostaa kättä, kävellä eteen tai todistaa ääneen muille - ei mitään tällaista ikään kuin ylittääksesi kynnyksen. Usko pois vaan!

Voit rukoilla: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.” Raamatun perusteella saat uskoa, että Jumala varmasti kuulee tämän rukouksesi ja vastaa myöntävästi.

Oleellista ei ole, miltä usko tuntuu, vaan mihin se kohdistuu. Jeesus pelastaa sinut!  Se on Jumalan lahja, ja usko ottaa lahjan vastaan.

Jos olet kastettu, uskoon tuleminen on palaamista kotiin, Vapahtajan yhteyteen. Hakeudu seurakuntaan. Siellä saat kuulla synninpäästön ja osallistua ehtoolliselle toisten kristittyjen kanssa.

Kastamatontakin Kristus kutsuu luokseen. Hänet kaste pesee puhtaaksi ja liittää seurakuntaan. (Mitä jos minua ei ole kastettu?)

Onhan kirjoitettu:

"Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."
(Room. 10:13)

Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Armahda minua syntistä!