Sattuma vai Jumala? Onko elämällä tarkoitus?

Kirjoittanut: 
Liisa Rossi

Yksi ihmisen perustavimmista tarpeista on löytää elämälle merkitys. Voimme etsiä elämän tarkoitusta hyvän tekemisestä, rakkaista ihmisistä, työstä, elämän jatkamisesta, viisauden etsimisestä jne., mutta mikään niistä ei voi täysin rauhoittaa sielun syvimpiä kysymyksiä.

Elämän tarkoituksen voi löytää siitä lähtökohdasta käsin, että meidät on luotu elämään Jumalan yhteydessä. Niin kauan kuin elämme erossa Jumalasta, elämästämme puuttuu jotain täysin olennaista. Meidän tärkein päämäärämme on saada elää sillä paikalla, jolle meidät on luotu – eli Jumalan luona, ilman mitään syntiä ja pahuutta, joka erottaisi meitä hänestä. Niinpä tärkeintä elämässämme on oppia tuntemaan Jeesus, joka itse on ainoa todellinen elämä. Häneen uskoen pääsemme kerran perille Taivaallisen Isämme kotiin taivaaseen.

Vaikka lopullinen päämäärämme on taivaassa, ei elämämme täällä maan päälläkään ole merkityksetöntä. Me saamme elää Jumalan rakastamina, rakastaen Häntä ja levittäen Hänen rakkauttaan ympärillemme.

Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. (Fil. 3:14).

Jumala, kun minä en tiedä enkä ymmärrä, näytä minulle tie, jota kulkea.
Kirjoittanut: 
Liisa Rossi

Mietipä hetki sitä tietokonetta tai kännykkää, jonka ruudulta tätä tekstiä luet. Uskoisitko, jos joku väittäisi sinulle, että se laite on syntynyt sattumalta – kun oikeanlaiset osaset vaan ovat sattuneet törmäämään toisiinsa? Etkö kuitenkin heti tiedä, että joku on tarkkaan suunnitellut ja valmistanut laitteen tiettyä tarkoitusta varten?

Entäpä sitten tämä maailma, jossa elämme, ja koko elämä ylipäänsä? Se on moninkertaisesti hienompi ja pikkutarkempi systeemi kuin mikään tekninen härveli. Jo ihmiskeho on niin huikea kokonaisuus, että sitä voi vain ihmetellä. Mitään tällaista ei ole voinut syntyä sattumalta.

Toisaalta maailma voi näyttäytyä myös kaoottisena, murskaavana ja tuhlailevana kosmoksena. Silloinkin kaiken takana on outo ja käsittämätön Luoja – ja itsensä Kristuksessa ilmoittanut rakas Isä.

Ympäröivä maailma ja jokainen meistä on olemassa siksi, että Jumala on niin halunnut. Hän on luonut maailman ja järjestänyt kaiken toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Mikään ei ole sattumaa, vaan jokaista yksityiskohtaansa myöten tarkkaan harkittua. Eikä yhdenkään ihmisen elämä ole sattumaa. Sinä olet olemassa, koska Jumala on unelmoinut sinusta. Sinun elämäsi on tarkan suunnittelun ja suuren rakkauden tulosta.

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. – – Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. – – Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.
(1. Moos. 1:1, 26–27, 31).

Jumala, avaa silmäni näkemään lahjasi. Avaa suuni kiittämään ja sydämeni ylistämään sinua.
Kirjoittanut: 
Liisa Rossi

Valtaosa ihmisistä uskoo, että on olemassa jonkinlainen jumala, joku korkeampi voima. Joku, josta tämä maailma on lähtöisin. Joku, joka on pannut ihmisiin yleismaailmallisen tajun oikeasta ja väärästä. Joku, joka on suuremmalla kädellä ohjaillut historian kohtaloita. Ateistillakin on jokin asia, periaate, ”jumala”, johon hän turvautuu ja jota pitää ylimpänä auktoriteettina.

Aavistus, mielipide tai vakaumus Jumalan olemassaolosta ei kerro vielä mitään siitä, kuka ja millainen hän on ja miten voimme hänet tuntea. Riittävän tiedon Jumalasta saamme vain häneltä itseltään, hänen sanastaan Raamatusta. Jumala on suuri ja salattu, emmekä me voi inhimillisellä, synnin rajoittamalla järjellämme oppia tuntemaan Häntä. Siksi meidän on luotettava Hänen omaan ilmoitukseensa. Jumala on luonut maailman ja ohjaa ja hallitsee sitä. Mutta enemmänkin – Jumala on Jeesuksessa tullut ihmiseksi maailmansa keskelle ja pelastanut meidät synneistämme. Ketään muuta tai muunlaista Jumalaa ei ole.

"Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias.
(Ilm. 1:8)

Jumala, ethän ole vain se, mitä toivon tai pelkään. Kuule minua ja vastaa.
Kirjoittanut: 
Liisa Rossi

Kun näemme pahuutta ja mielettömältä tuntuvaa kärsimystä ympärillämme – ja ehkä omassa elämässämmekin – voi mieleen hiipiä kysymys, onko Jumala todella kaikkivaltias ja rakastava. Silloinkin saamme turvautua Jumalan sanaan, joka on luotettavampi kuin meidän rajallinen järkemme. Raamatun mukaan Jumala on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas, joka hallitsee koko maailmaa. Hän näkee kaiken ja tietää kaiken, eikä mitään tapahdu hänen sallimattaan. Syntiinlankeemuksen seurauksena Saatana on saanut vallan tässä maailmassa. Sen valta ei kuitenkaan yllä yhtään pitemmälle kuin Jumala sallii. Saatana on jo hävinnyt, koska Jumalan voimalle se ei voi mitään. Jeesus voitti ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan kaikki pahan vallat.

Meidän on usein vaikeaa ymmärtää Jumalan tarkoitusperiä, mutta silti saamme luottaa siihen, että hänellä on kaikki langat käsissään. Kaikkivaltias Jumala näkee kokonaisuuden täydellisesti, hän tietää, mikä meille on parasta. Jumala, joka on pelkällä sanallaan luonut maailman, kykenee kyllä pitämään siitä huolen. Ja kerran vielä koko maailma saa nähdä Jumalan suuruuden.

Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. (Jes. 40:28)

Herra, sinulla on kaikki valta. Anna minun löytää siitä turvani ja toivoni.
Kirjoittanut: 
Ville Auvinen

Oikeastaan ihminen ei voi löytää Jumalaa, vaan Jumala etsii ja löytää ihmisen. Jumala asuu korkeudessa, jonne ihmisellä ei ole pääsyä, mutta hän on tullut ja tulee lähelle meitä löytääkseen meidät. Jumala tulee luoksemme armonvälineissä eli Jumalan sanassa, kasteessa, ehtoollisessa ja ripissä. Siksi meidän tulee etsiä häntä niistä.

Jos sinut on kastettu, on tarpeen kerrata mitä se oikein merkitsee. Apostolinen uskontunnustus ja koko Katekismus ovat perusmateriaalia, johon on hyvä palata ja paneutua yhä uudestaan. Jos sinua ei ole kastettu, aloita silloinkin näistä.

Suosittelen myös Raamatun lukemista. Aloita lukeminen Uudesta testamentista ja lue aluksi evankeliumit.

Etsiydy seurakuntaan, jossa voit osallistua jumalanpalvelukseen. Jumalanpalveluksessa pääset yhdessä seurakunnan kanssa tunnustamaan syntisi ja kuulemaan anteeksiannon sekä kuulet opetusta Raamatusta. Ehtoollisella pääsemme kaikkein lähimmäksi Jumalaa. Siellä Jumala kohtaa meidät leivässä ja viinissä. Leipä on Kristuksen ruumis ja viini on Kristuksen veri.

Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta.
(Hes. 34:16)

Jumala, haluaisin löytää sinut. Auta minua etsimään sinua.