Mikä on elämän tarkoitus?

Kirjoittanut: 
Liisa Rossi

Yksi ihmisen perustavimmista tarpeista on löytää elämälle merkitys. Voimme etsiä elämän tarkoitusta hyvän tekemisestä, rakkaista ihmisistä, työstä, elämän jatkamisesta, viisauden etsimisestä jne., mutta mikään niistä ei voi täysin rauhoittaa sielun syvimpiä kysymyksiä.

Elämän tarkoituksen voi löytää siitä lähtökohdasta käsin, että meidät on luotu elämään Jumalan yhteydessä. Niin kauan kuin elämme erossa Jumalasta, elämästämme puuttuu jotain täysin olennaista. Meidän tärkein päämäärämme on saada elää sillä paikalla, jolle meidät on luotu – eli Jumalan luona, ilman mitään syntiä ja pahuutta, joka erottaisi meitä hänestä. Niinpä tärkeintä elämässämme on oppia tuntemaan Jeesus, joka itse on ainoa todellinen elämä. Häneen uskoen pääsemme kerran perille Taivaallisen Isämme kotiin taivaaseen.

Vaikka lopullinen päämäärämme on taivaassa, ei elämämme täällä maan päälläkään ole merkityksetöntä. Me saamme elää Jumalan rakastamina, rakastaen Häntä ja levittäen Hänen rakkauttaan ympärillemme.

Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. (Fil. 3:14).

Jumala, kun minä en tiedä enkä ymmärrä, näytä minulle tie, jota kulkea.