Nousiko Jeesus oikeasti kuolleista?

Kirjoittanut: 
Sirkka-Liisa Huhtinen

Alusta alkaen vastauksena on levitetty kahta viestiä. Kumpaa sinä uskot?

Matteuksen mukaan Jeesuksen hautaa vartioivat miehet lahjottiin ja ohjeistettiin: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet.” Tämä juoru on liikkeellä vieläkin, mutta se on saanut seurakseen muitakin näkemyksiä tapahtuneesta. Modernimman selityksen mukaan opetuslapset kokivat mestarinsa kuolemassa suuren psyykkisen trauman, josta sitten selviytyivät jonkinlaisella joukkosuggestiolla; Jeesus nousi kuolleista heidän mielessään ja alkoi elää hengellisesti heidän uskossaan.

Evankeliumit kertovat kuitenkin monista ihmisistä, jotka kohtasivat ruumiillisesti ylösnousseen Jeesuksen: naiset haudalla, peloissaan lukkojen taakse sulkeutuneet opetuslapset, kaksi allapäin kulkenutta tienkulkijaa ja niin edelleen. Epäileväinen Tuomas sai jopa koskettaa Jeesuksen haavoja. Yhteistä näille kaikille oli, että heidänkin oli vaikea käsittää Jeesuksen ylösnousemusta todeksi ja tapahtuneeksi.

Ylösnoussut Jeesus ei näyttäytynyt tuomitsijoilleen tai koko maailmalle. Ainut todiste kaikille oli ja on Jeesuksen tyhjä hauta. Kukaan ei silloin tai myöhemmin ole voinut tuoda näytille hänen ruumistaan.

Järkisyillä taikka salapoliisityöllä ei saada ketään vakuuttumaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Usko syntyy vain, kun saa itse kohdata elävän Jeesuksen Kristuksen. Hän on mennyt taivaaseen Isän luo, mutta Raamatun sanassa hän yhä puhuu ja puhuttelee ihmisiä maan päällä. Kristillinen seurakunta todistaa, että Jeesus elää.

Jeesus sanoi Tuomaalle:

Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. (Joh. 20:29)

Jeesus, sinusta sanotaan, että elät. Kuuletko, kun rukoilen?