သမ္မာကျမ်းစာ

သမ္မာကျမ်းစာဟူသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင်သည် သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အား စကားပြော သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အဘယ်သူဖြစ်ကြသည်၊ ကျွနု်ပ်တို့၏နေရာသည် အဘယ်အရာ၌ရှိသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ထံမြော်လင့်သောအရာကိုလည်း မိန့်မူ ခဲ့ပါသည်။

ကျမ်းစာ၏အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သည် ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့သည် ဆက်စပ်မှုရှိကြသည်။ ထို နှစ်မျိုးစလုံးကို လူတွေအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အား ပေးထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ခြုံငုံကြည့်လိုက်လျှင် လူကိုဖန်ဆင်းခြင်း၊ လူတို့၏ကျဆုံးခြင်း၊နှင့် ကျွနု်ပ်တို့အား သားတော်ကိုပေးခြင်းဖြင့် သူ့ထံပြန်သွားရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်းဖြင့် အစပြုထားပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာကို ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အစပြုပြီး ထိုအကြောင်းနှင့်ပင် အဆုံးသတ်သည်။ တရားစီရင်ခြင်းရှိ မည်။ ကျွနု်ပ်တို့သိရှိသောကမ္ဘာကြီး ပျက်သုန်းပျောက်ကွယ်သွားမည်။ ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော် ၌ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားမည့်ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ဖန်ဆင်းထားမည်။

သမ္မာကျမ်းစာအားလုံးကို လူတို့ရေးသားထားသည်။ သို့သော် တချိန်တည်းမှာပဲ ထိုကျမ်းစာအား လုံးသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဘုရားသခင် သည် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာတွင် ကျိုးလွယ်ပဲ့လွယ်သောပုံစံတစ်ခုတွင် သူ၏နှုတ်တော်ထွက်စ ကားကိုပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏နှုတ်တော်ထွက်စကားကို မီးစာလုံးအားဖြင့်လည်း ရေးသားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထိုအကြောင်းကို ဤနေရာ၌ ပြောပြရန် ကောင်းကင်တမန်ကိုလည်း စေလွှတ်နိုင်သည်။ သ့ရို ာတွင် န့ို စ့ို သူငယ်တော်သည် ဗက်လင်မြို့ရှိ နွားစာခွက်ထဲ၌ သိပ်ထားစဉ် ခါ ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ကြွဆင်းလာသည်မှာ ကျိုးလွယ်ပဲ့လွယ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤ သည်မှာ ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ ပညာရှိသောသူနှင့်ချမ်း သာသောသူများအဖို့ မလုံလောက်သော်လည်း အားနည်းသောသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူများအတွက်မူ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဘဏ္ဍာပင်ဖြစ်ပါသည်။

အင်တာနက်ပေါ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုပါ။
ဓမ်မသဈကမြျး

“နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ခြေရှေ့မှာမီးခွက်ဖြစ်၍ အကျွနု်ပ်လမ်းခရီးကို လင်း စေပါ၏။” (ဆာလံ ၁၁၉း ၁၀၅)

ဆုတောင်းချက်၊ ကျွနု်ပ်တို့အား စကားပြောတော်မူသောကြောင်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်နား ထောင်ပြီး နားလည်ပါရစေ။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အဆိုအရ၊ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား၏အံ့သြဘွယ်ရာပထမစကားလုံး က သမ္မာကျမ်းစာ၏သတင်းစကားကို မိန့်ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာကြီးကို ခရစ်တော် အားဖြင့် ဖန်ဆင်းထားသည်။ အမှောင်ဖို့လွှမ်းထားသည်ဖြစ်၍ အဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ကိုယ် စွမ်းဉာဏ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ရှာမတွေ့နိုင်တော့ပါ။ သူ့ထံသို့ သင်လည်း မနီးနိုင်ပါ။ သူ့စကားသံကိုလည်း မကြားနိုင်ပါ။ အကြံဉာဏ်လည်း တောင်းမရပါ။ ခရစ်တော်သည် ဤလော ကသို့ လူ့ဇာတိခံယူဆင်းကြွသောအခါ အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ “အ လင်းတစ်စက်သည် အမှောင်ထဲတွင် တွန်းတောက်သည်။”

ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်၏ယုံကြည်ခံယူချက်အရ၊ ခရစ်တော်သည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်တော်မူ ပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောသမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဤအလင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့ထံရောက်လာသည်။ ဘု ရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်စကားမပြောပါ။ သို့ရာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စကားဖြင့်မြွတ်ဆိုပြီး ၎င်းသည် အသက်ရှင်ပြီး တန်ခိုးနှင့်ပြည့စ် ုံသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမနီးနိုင်သေးပါ။ အသံကိုလည်း မကြားနိုင်သေးပါ။ သို့မဟုတု် အကြံ ဉာဏ်လည်း တောင်းမရသေးပါ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အလင်း ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ထ့အို ပြင် ဤအလင်းသည ် ကျွနု်ပ်တို့အား အိမ်၊ အထွန်း တောက်ဆုံးနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေမည်။

“နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း လူ့ဇာတိအဖြစ်သို့ခံယူ၍၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာ တော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံ၍၊ ခမည်းတော်၌ တပါးတည်းသောသားတော်၏ဘုန်းကဲ့သို့ သူ၏ ဘုန်းတော်ကို ငါတ့သို ည် မြင်ရကြပြီ။” (ယောဟန် ၁း ၁၄)

ဆုတောင်းချက်။အဖဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်နှင့်ကျွနု်ပ်ခြေလှမ်းအပေါ် ကိုယ်တော့်အလင်းကို လင်းစေ ပါ။ ကိုယ်တော်၏သားတော်ယေရှုခရစ်ကို သိနိုင်သောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသောစာအုပ်ပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ထိုအထဲက တစ် အုပ်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် အခြားစာအုပ်များထက် အဘယ့်ကြောင့် ရှေးကျခဲ့သ နည်း။

ယခုတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် စိတ်အာရုံတွင်သိမြင်နိုင်သောနှုတ်ယူခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကို ရှောင်တိမ်းသောအကြောင်းအရာဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်များက သမ္မာကျမ်းစာ သည်သာလျှင် အခြားစာအုပ်များနှင့်မတူဘဲ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ထိုသံသ ယများကိုသက်သေပြရာတွင် အာရုံကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ကျွနု်ပ်တု့ိသည် စုစည်းထားသောစာအုပ် ဟောင်းများကို မနှိုင်းယှဉ်သာပါ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးနောက် ဖုန်းအသစ်တစ် လုံးဝယ်ယူသည့်အချိန်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ အများထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ရှေးခေတ် လူသရင်ဓမ္မဆရာများက ဤအကြောင်းကို ထက်မြက်သောစကားလုံးများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း စာဖတ်သူများကိုသိနားလည်စေသည်မှာ သမ္မာကျမ်း စာ၏ထူးကဲသောဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ သမ္မာကျမ်းစာ၏အခွင့်အာ ဏာသည်လည်း အသင်းတော်၊ စိတ်အာရုံအရကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးသုသေ သနာပြုခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားနေသည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အရာပေါ် တွင်မျှ တည်မှီနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့ခ် ွန်အားပေါ်တွင်သာ တည်နေပါ သည်။

ဤအရာမှာ ဘုရားသခင်သည် သူ သ့မို ဟုတ် သူမကို စကားပြောနေသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုသောသူများက သိလျက်ရှိသေးသည့်အကြောင်းရင်း အတိအကျပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော စာဖတ်ပရိသတ်တို့သည် ဤအတွေ့အကြုံကို မျှဝေခြင်းမရှိကြပေ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်အရ၊ ဤအရာက ဘုရားသခင်၏အလင်းသည် လူတိုင်း၏နှလုံးသားရင်ပြင်ဆီမရောက်နိုင်ကြောင်းကို ပြ သထားပါသည်။

“ပညာရှိကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ကျမ်းပြုဆရာကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ပြဿ နာ၌လေ့ကျင့်သောဆရာကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ လောကီပညာကို ဘုရားသခင် သည် မိုက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လော။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ ပညာတော်စီရင်သည်နှင့်အညီ၊ လောကီသားတို့သည် မိမိတို့ပညာအားဖြင့် ဘုရားသ ခင်ကိုမသိဘဲနေကြသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သောသူတို့ကို ဒေသနာ တော်မိုက်မဲခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းငှါစေတနာရှိတော်မူ၏။” (၁ ကော ၁း ၂၀-၂၁)

ဆုတောင်းချက်။ အဖဘုရားသခင်၊ စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်သောဉာဏ်စွမ်းကို အကျွနု်ပ်အားပေးပါ၏။ ကျွနု်ပ်ကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများ၏အကျိုးအတွက် ထိုအရာများကို ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိစွာ အသုံး ပြုပါရစေ။

မှန်ကန်ပါသည်။ သို့ရာတွင် လူ့ဉာဏ်စွမ်းတိုင်းကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာလျှင် ကြီးမားသော အမှားတစ်ခုဖြစ်လာပေမည်။

ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်၊ ခရစ်ယာန်များက သမ္မာကျမ်းစာသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်၊ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ကို အချက်ကို သဘောတူလက်ခံကြသည်။ သဘောတူညီမှုမရှိ သောအရာမှာ အနက်ဖွင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရာတစ်ခုကျော်က သမိုင်းပညာနှင့်သိပံဆိုင် ရာသုတေသနပြုချက်က သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်မှုကို စတင်စိန်ခေါ်ခဲ့ကြပြီး ခရစ်ယာန်များက မတူ ညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အချို့သောသူများက သမ္မာကျမ်းစာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသော သူတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်သောသတင်းအချက်အလက်သစ်ကို ငြင်းဆိုခြင်းဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရန် ကြိုးစားအား ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့စဉ်းစား ခြင်းက အောက်ပါအတိုင်းဆင်ခြင်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လာစေ ရန် သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့်သိပံအတတ်နားလည်နိုင်မှုနှင့်ထပ် တူကျရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤသ့ြိုကိုးစားအားထုတ်ခြင်းက ပိုမိုအရေးပါသောအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့၏စွမ်းအင်များစွာကို ကုန်ခန်းစေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းသည် လူ့အတွေးအခေါ် သို့မဟုတ် သိပံအတတ်အပေါ် အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်ခြင်းမှာ ရေးသားထားသောစာပုံစာတွင် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ထံ ၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့်အလိုတော်ကိုကြော် ငြာသည့်အချက်ပေါ်တွင်သာ တည်နေသည်။ ဤသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဆုလဒ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အချို့သောကိစ္စရပ်များ၌ သက်သာလောက်နိတ်ဈေးတောင့်တွင်ရှိသော လူများက တမန်တော်များ၏ဟောပြောချက်များတွင် ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းကို သတိပြုမိကြသည်။ ဘုရားသခင်က ဤအမှုကို ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟု နားလည်သဘောပေါက်သည်။

“ငါတို့ဟောပြောသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကို သင်တ့သို ည် ခံယူကြသော အခါ လူ၏နှုတ်ထွက်စကားကို မခံမယူဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ် သည်နှင့်အညီ၊ ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောသင်တို့အထဲ၌ ပြုပြင်သောဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားကို ခံယူကြသည်အကြောင်းအရာကို ငါတ့သို ည်ထောက်၍၊ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်မပြတ် ချီးမွမ်းကြ၏။” (၁ သက် ၂း ၁၃)

ဆုတောင်းချက်။ အဖဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ဆိတ်တော်မမူသည်အတိုင်း၊ နှုတ်တော် ထွက်စကားများသည်လည်း အချည်းနှီးမဖြစ်ပါ။ တိတ်ဆိတ်စွာမနေပါနှင့။် ကိုယ်တော်၏အသံတော် ကို ကြားပါရစေ။

သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကို စတင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အစမှအဆုံးတိုင်အောင် ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်စောင်ကို ဖတ်ရှုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်မှုပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် ခရစ်ဝင်ကျမ်းအားလုံးသည် အံ့သြဘွယ်ရာဝိသေသလက္ခဏာကိုယ်စီနှင့်ပြည်ဝနေပါသည်။ စီခြယ်ထားခြင်းမရှိသော မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အလှအပကို သင်ရွေးမည်လော။ ၎င်း၏ကြမ်းတမ်း သောအကြောင်းအရာများက ဆွဲဆောင်မှုကိုဖန်တီးထားပါသည်။ သို့မဟုတ် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ကျမ်းကို ရွေးပြီး နွေးထွေးပြီး ရောင်စုံစီခြယ်ထားသောကမ္ဘာထဲသို့ဝင်မည်လော။ မည်သည့စ် ာအုပ် ကို ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်အစပြုပါ။ အားလုံးကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။ အစီအစဉ် တကျဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းများကို ဖတ်ရှုပါ။ သင်၏စွမ်းအင်အလိုက် နေ့တိုင်း တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်အုပ် နှုန်းဖြင့် အစမှအဆုံးထိ ဖတ်ပါ။

ဥပမာအာဖြင့် သင်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို နှစ်ကြိမ်လောက်ဖတ်ရှုသောအခါ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘက် သို့ကူးပြောင်းဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မောရှေစီရင်ရေးသားသောပထမကျမ်းနှစ်စောင်သည် သင့်အတွက် ချဉ်းကပ်ရန်လွယ်ကူနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်သည့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက်ပေးထား ခြင်းမဟုတ်သည့် ပညတ်တရားအကြောင်းဆီသို့ရောက်လာသောအခါ အ့ြံသသွားပေမည်။ ပရော ဖက်ကျမ်းသို့ရောက်လာလျှင် အရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာမှာ မည်သည့အ် ချိန်၊ မည်သည့်အ ခြေအနေတွင် စာအုပ်များကိုရေးသားထားသည်ဟူသောအချက်ကို သင်ယူလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီအနည်းငယ်လိုအပ်နိုင်သည်။ သ့ရို ာတွင် ဒုက္ခနှင့ ် ထိုက်တန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည်လည်း ဘဏ္ဍာများစွာနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါမည်။

“ဘုရားသခင်၏စကားတော်ရှိသမျှသည် စင်ကြယ်၏။ခိုလှုံသောသူအပေါင်းတို့၌ ဘုရား သခင်သည် အကွယ်အကာဖြစ်တော်မူ၏။” (သုတ္တံ ၃၀း ၅ )

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ အဘယ်သူမျှရှင်းပြတော်မမူလျှင် အဘယ်သို့နားလည်နိုင်မည် နည်း။ စတင်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မစသနားတော်မူပါ။

သမ္မာကျမ်းစာကို နည်းလမ်းများစွာဖွင့် အနက်ဖွင့်ကြသည်။ သ့ရို ာတွင် အနက်ဖွင့်သမျှအားလုံး သည် အားကိုးထိုက်သည်မဟုတ်ပါ။ အခြေခံသဘောတရားနှစ်ခုသည် စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသောအခါ ကောင်းသောအကျိုးရရှိရန် လွယ်ကူပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏သမ္မာကျမ်းစာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၎င်း ကို အနက်ဖွင့်သောအခါ ပထမစာဖတ်သူ သ့မို ဟုတ် ကြားနာသူများက ဤအရာကို မည်သို့နား လည်ကြောင်းကို ဉာဏ်ရှိစွာမေးမြန်းရမည်။ တကယ်တော့ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုစွန့်ပယ်ပြီး နောက် ယေရုရှလင်၏ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကို ကြိုတင်၍သိမြင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ယေရမိ၏စ ကားကိုကြားသိရသောလူများ၏စိတ်ထဲတွင် မည်သို့ထင်ကြမည်နည်း။ ဤယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးပြီး နောက် အခန်း၄၀ရှိ အံ့သြဘွယ်ရာကတိစကားများကို ဟေရှာယထံမှကြားသိရကြသောအခါ လူတို့ သည် မည်သို့ထင်မြင်ကြမည်နည်း။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုပထမဆုံးကြားခဲ့သောသူတို့က တွန်းအားနှင့် ပြည့်နှက်သောပရောဖက်ပြုချက်များကို မည်သို့အနက်ပြန်ကြမည်နည်း။ ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆို သောအခါ သင်ယူလေ့လာမှုပြုရန်၊ ခေါင်းစဉ်များကိုချဲ့ထွင်ရန် ဆန္ဒကိုတောင်းဆိုပါသည်။ အကြံ ဉာဏ်ကိုလည်း ရယူရန် တောင်းဆိုထားသည်။

သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက ကျွနု်ပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာ တွင် တံတားတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရှု သောအခါ ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖတ်ရှုကာ နားလည်မှုဉာဏ် ကြီးထွားစေ သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာက စုစည်းမှုဖြင့်ဖြစ်သည်လာသော သမ္မာကျမ်းစာသည် မှန်ကန်သော အရာဖြစ်လာသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်က သင့်ထံသို့ပေးပို့သော မေတ္တာဖွဲ့စာစောင်ဖြစ် လာပါသည်။

“ထိုသို့ဖြစ်သော် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့ ် ငါတို့၏ရန်ကို ငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထိုမိဿဟာရတရားကိုဟောရသောအခွင့်ကို ငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုတရားဟူမူ ကား၊ ဘုရားသခင်သသည် ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်၊ လောကီသားတို့၏အပြစ် များကို မှတ်တော်မမူ။ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထို မိဿဟာရတရားကိုလည်း ငါတို့၌ အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထ့ေို ကြာင့် ငါတ့သို ည် ခရစ် တော်၏သံတမန်ဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့သည် ရန်ငြိမ်း၍ ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ကြ လော့ဟု ဘုရားသခင်သည် ငါတ့အို ား နှိုးဆော်သွေးဆောင်တော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတ့သို ည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍ သင်တို့ကို တောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏။ အဘယ့်ကြောင့် နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတ့အို တွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတ့သို ည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း။” (၂ ကော ၅း၁၈-၂၁)

ဆုတောင်းချက်။ အဖဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုသင်ကြားပေးသော ဆရာများအ တွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ သူတို့ကို ရှာဖွေပါရစေ၊ ကိုယ်တော်။