သမ္မာကျမ်းစာက ို မည်သ့ ို စတင်ဖတ်ရှုမည်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကို စတင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အစမှအဆုံးတိုင်အောင် ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်စောင်ကို ဖတ်ရှုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်မှုပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် ခရစ်ဝင်ကျမ်းအားလုံးသည် အံ့သြဘွယ်ရာဝိသေသလက္ခဏာကိုယ်စီနှင့်ပြည်ဝနေပါသည်။ စီခြယ်ထားခြင်းမရှိသော မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အလှအပကို သင်ရွေးမည်လော။ ၎င်း၏ကြမ်းတမ်း သောအကြောင်းအရာများက ဆွဲဆောင်မှုကိုဖန်တီးထားပါသည်။ သို့မဟုတ် ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ကျမ်းကို ရွေးပြီး နွေးထွေးပြီး ရောင်စုံစီခြယ်ထားသောကမ္ဘာထဲသို့ဝင်မည်လော။ မည်သည့စ် ာအုပ် ကို ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်အစပြုပါ။ အားလုံးကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။ အစီအစဉ် တကျဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းများကို ဖတ်ရှုပါ။ သင်၏စွမ်းအင်အလိုက် နေ့တိုင်း တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်အုပ် နှုန်းဖြင့် အစမှအဆုံးထိ ဖတ်ပါ။

ဥပမာအာဖြင့် သင်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို နှစ်ကြိမ်လောက်ဖတ်ရှုသောအခါ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘက် သို့ကူးပြောင်းဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မောရှေစီရင်ရေးသားသောပထမကျမ်းနှစ်စောင်သည် သင့်အတွက် ချဉ်းကပ်ရန်လွယ်ကူနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်သည့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက်ပေးထား ခြင်းမဟုတ်သည့် ပညတ်တရားအကြောင်းဆီသို့ရောက်လာသောအခါ အ့ြံသသွားပေမည်။ ပရော ဖက်ကျမ်းသို့ရောက်လာလျှင် အရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာမှာ မည်သည့အ် ချိန်၊ မည်သည့်အ ခြေအနေတွင် စာအုပ်များကိုရေးသားထားသည်ဟူသောအချက်ကို သင်ယူလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီအနည်းငယ်လိုအပ်နိုင်သည်။ သ့ရို ာတွင် ဒုက္ခနှင့ ် ထိုက်တန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည်လည်း ဘဏ္ဍာများစွာနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါမည်။

“ဘုရားသခင်၏စကားတော်ရှိသမျှသည် စင်ကြယ်၏။ခိုလှုံသောသူအပေါင်းတို့၌ ဘုရား သခင်သည် အကွယ်အကာဖြစ်တော်မူ၏။” (သုတ္တံ ၃၀း ၅ )

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ အဘယ်သူမျှရှင်းပြတော်မမူလျှင် အဘယ်သို့နားလည်နိုင်မည် နည်း။ စတင်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မစသနားတော်မူပါ။