Hur ska man börja läsa Bibeln?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Det bästa sättet att börja läsa Bibeln är att ta sig an ett evangelium och läsa det från början till slut. Valet kan vara svårt för varje evangelium har sina speciella delikata särdrag. Om du väljer Markus evangelium i dess okonstlade skönhet – så är det grovt skulpterat och just därför tilltalande. Eller tar du Johannes evangelium och träder in i dess varma och vackra färgvärld? Börja i vilket fall som helst med evangelierna, läs alla och fortsätt sedan i tur och ordning med resten av Nya testamentet. En bok åt gången, från början till slut, dagligen så mycket du orkar.

När du har läst Nya testamentet, kanske t.o.m. två gånger, så är det Gamla testamentets tur. De två första Moseböckerna klarar du lätt, sedan börjar du förundras över de lagar som judarna i sin tid fick och som inte är givna till oss icke-judar. Med tanke på profeterna så är det viktigast att lära sig när och i vilket sammanhang de är skrivna. Här kan du behöva litet mera hjälp. Men besväret lönar sig – Gamla testamentet är en verklig skattkammare!

"Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom."
(Ords. 30:5)

Gode Gud, hur ska jag kunna försåt om ingen förklarar det för mig? Hjälp mig att komma igång.