Är Bibeln sann?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
Boris Sandberg

Ja. Men det är ett stort fel att mäta sanningshalten med mänskliga mätare. Under århundraden har kristna som tänkt olika varit eniga om att Bibeln är sann och att den är Guds ord. Oenigheten gällde endast tolkningen. För ungefär ett och ett halvt sekel sedan började den historiska och naturvetenskapliga forskningen ifrågasätta Bibelns sanningar, och de kristna svarade på det på olika sätt. Genom att upphäva framförda forskningsresultat strävade en del till att visa att Bibeln är Guds ord. På den vägen är mången fortfarande. Man har då utan att ha märkt det svalt kroken och följande tankesätt: för att vara Guds ord måste Bibeln stå i samklang med vårt intellekt och vår vetenskap. Brottning med det här problemet tar sedan energi från allt annat.

Bibelns trovärdighet och gudomlighet grundar sig inte på mänskligt tänkande eller på vetenskap. Bibelns trovärdighet grundar sig på att Gud har uppenbarat sig själv och sin vilja för människorna så som det står skrivet i Bibeln. Frågan handlar om tron, som är en Guds gåva.
Av någon anledning kände några som gick förbi torghörnet i Tessalonika igen Guds kallelse i människors tal. Paulus uppfattar det som Guds verk:

"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror."
(1 Tess. 2:13)