Varför borde jag läsa Bibeln?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
David Stenlund

I de storslagna inledningsorden till Johannes evangelium skriver evangelisten om Bibelns grundläggande budskap: Gud har skapat den här världen genom Kristus. Den har hamnat under mörkrets makt, ett mörker i vilket ingen människa längre kan finna Gud på egen hand. Du kan inte måla en bild av honom, inte höra hans röst, inte fråga honom om råd. Den här situationen förändras när Kristus föds till jorden: "Ljuset lyser i mörkret."

Enligt den kristna tron är Kristus världens ljus och den enda vägen till Gud. Det här ljuset kommer till oss i Bibeln, Guds ord. Gud talar inte direkt till oss, utan hans Helige Ande talar i ordet, som är både levande och kraftfullt. Vi har ljuset från Guds ord, och det leder oss hem till härligheten.

Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning."
(Joh. 1:14)

Gode Gud, låt ditt ljus lysa över mig och mina steg. Lär mig att känna din son Jesus.