Varför skall jag tro på det som Bibeln lär?

Författare: 
Erkki Koskenniemi
Översättning: 
David Stenlund

I världen finns det många heliga skrifter. Bibeln är en av dem. Varför just den och inte någon annan, till exempel någon ännu mycket äldre bok?

Nu talar vi om något som inte handlar om förnuftiga resonemang eller motiveringar. En kristen kan inte med några rationella argument bevisa för en som tvivlar att endast Bibeln är Guds ord till skillnad från alla andra böcker som säger detsamma om sig själva. Vi har inte jämfört alla gamla boksamlingar och efter noggrannt övervägande kommit fram till en viss lösning, såsom en som köper en ny telefon. De gamla lutherska lärarna har skarpsinnigt formulerat saken på följande sätt. Bibeln har den egenskapen att den själv övertygar sin läsare om att den är Guds ord. Bibelns auktoritet bygger inte på kyrkans beslut, inte på resonemang och inte på nya forskningsresultat. Den bygger inte på annat än på Guds storhet och kraft.

Just därför kan en människa som öppnar och läser Bibeln bli övertygad om att Gud talar till honom eller henne. En annan blir det kanske inte. Enligt vår tro är det är ett tecken på att Guds ljus inte når in i allas hjärta.

Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror."
(1 Kor. 1:20–21)

Gud, du har gett mig mitt förstånd och mina sinnen. Låt mig kunna använda dem på ett vist sätt, till nytta för mig själv och för andra.