Den Helige Ande

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

En av den kristna trons hemligheter är dess uppfattning om den Helige Ande. Det finns en Gud, som har tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Var och en av dessa har sin egen uppgift. Fadern har skapat världen och upprätthåller den. Sonen har blivit född som människa och frälst världen från dess synder. Den Helige Ande föder tron hos en människa och ökar den. Egentligen borde man alltså fråga: ”Vem är den Helige Ande?”, eftersom den Helige Ande är den tredje personen i gudomen och inte någon slags opersonlig kraft.

Den Helige Ande verkar bland människor framför allt för att föda och stärka tron. Han arbetar via nådemedlen eller Guds Ord, dopet, nattvarden och bikten. De är Den Helige Andes verktyg.

Jesus kallar den Helige Ande för Sanningens Ande och Försvararen. Som Sanningens Ande ledde den Helige Ande dem som skrev Bibeln att skriva i enlighet med Guds vilja och låter oss förstå Bibeln när vi läser den. Som försvarare övertygar han våra hjärtan om att Gud är nådig mot oss för Jesu skull, fastän vi har fallit i synd och förtjänat bestraffning. Den Helige Ande verkar även hos troende ett liv i enlighet med Guds vilja. Han ger också sina nådegåvor för att bygga församlingen.

”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.”
(Joh 15:26)

Gud vägled mig till dig.
Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Den Helige Ande kan bo hos en människa, och i själva verket har varje människa som tror på Jesus den Helige Ande – utan den Helige Ande kan inte någon tro. En av kristendomens märkligheter är detta, att den allsmäktige Guden vill bo i en liten och syndig människas hjärta.

Den Helige Ande kommer till en människas hjärta genom Guds Ord och sakramenten, dopet och nattvarden. Den Helige Ande använder de här nådemedlen för att föda den frälsande tron på Jesus och göra oss till Guds barn. Ett Guds barn kan likväl göra den Helige Ande bekymrad på grund av sin olydnad. Hon kan falla tillbaka i otro. Därför varnar Bibeln för förhärdelse och avfall.

”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör honom inte.”
(Rom 8:9)

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Jesus varnade de lärda som påstod att han verkade med djävulens makt för förhärdelse. Det handlar om att medvetet stå emot den Helige Andes verk. På andra ställen i Nya Testamentet finns liknande varningar. I Hebreerbrevet talas om att medvetet göra synd, vilket leder till ett slutligt avskiljande från Gud. Synd menas i det sammanhanget inte vilken synd som helst utan att man efter att ha övervägt det tar avstånd från tron.

”Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den Helige Ande får inte förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den tillkommande världen.”
(Matt 12:32)