Kan en människa ha den Helige Ande?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Den Helige Ande kan bo hos en människa, och i själva verket har varje människa som tror på Jesus den Helige Ande – utan den Helige Ande kan inte någon tro. En av kristendomens märkligheter är detta, att den allsmäktige Guden vill bo i en liten och syndig människas hjärta.

Den Helige Ande kommer till en människas hjärta genom Guds Ord och sakramenten, dopet och nattvarden. Den Helige Ande använder de här nådemedlen för att föda den frälsande tron på Jesus och göra oss till Guds barn. Ett Guds barn kan likväl göra den Helige Ande bekymrad på grund av sin olydnad. Hon kan falla tillbaka i otro. Därför varnar Bibeln för förhärdelse och avfall.

”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör honom inte.”
(Rom 8:9)