Kas inimeses võib olla Püha Vaim?

Autor: 
Ville Auvinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Püha Vaim võib elada inimeses ja tegelikult ongi igas Jeesusesse Kristusesse uskujas Püha Vaim – ilma Püha Vaimuta ei ole võimalik uskuda. Üks hoomamatumaid asju kristluse juures ongi see, et Kõikvõimas Jumal igatseb elada väikese ja patuse inimolendi südames.

Püha Vaim tuleb inimese südamesse Jumala Sõna ja sakramentide (ristimine ja püha armulaud) kaudu. Neid vahendeid kasutades äratab Püha Vaim inimese südames päästva usu Jeesusesse Kristusesse ja teeb inimesest Jumala lapse. Ometi võib Jumala laps sõnakuulmatusega kurvastada Püha Vaimu ja langeda tagasi uskmatusse. Just sellepärast hoiatab Piibel paadumise ja usust taganemise eest ning manitseb tagasi pöörduma ainsa Päästja juurde.

Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
(Rm 8:9)