Mis on Püha Vaim?

Autor: 
Ville Auvinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Üks kristluse saladustest on kristlik arusaam Jumalast. On üks Jumal, kes on samas kolm isikut: Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kõigil kolmel isikul on oma ülesanne. Isa lõi maailma ja hoiab seda alal. Poeg sündis inimese ihusse ja päästab maailma patust. Püha Vaim äratab inimeses usku ja kasvatab seda. Seega peaksime me tegelikult küsima: ”Kes on Püha Vaim?”, kuna Püha Vaim on Jumala kolmas isik, mitte mingi ebaisikuline vägi. Püha Vaim tegutseb inimeste seas äratades usku ja tugevdades inimese usku Jeesusesse. Ta tegutseb armuvahendite ehk Jumala Sõna, ristimise, püha armulaua ja pattude tunnistamise kaudu. Need on Püha Vaimu tööriistad.

Jeesus kutsus Püha Vaimu ”Tõe Vaimuks” ja ”Lohutajaks”. Püha Vaim kui Tõe Vaim juhtis Piibli kirjapanijaid kirjutama vastavalt Jumala tahtele. Ta juhib ka meid, kuid loeme Piiblit tänapäeval ning aitab meil saada aru, mida kirjapandu meie jaoks tähendab. Lohutajana kinnitab Püha Vaim meile, et Jumal on meile armuline Jeesuse Kristuse läbi isegi siis, kui meie oleme langenud ja väärime karistust.

Usklikes toob Püha Vaim esile elu, mis on kooskõlas Jumala tahtega. Ta annab ka vaimulikke ande koguduse ehk usklike osaduse ülesehitamiseks.

Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust.
(Jh 15:26)

Jumal, juhata mind enda juurde.