Mikä on Pyhä Henki?

Kirjoittanut: 
Ville Auvinen

Yksi kristinuskon salaisuuksista on sen käsitys Jumalasta. On yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Kullakin näistä persoonista on omat tehtävänsä. Isä on luonut maailman ja ylläpitää sitä, Poika on syntynyt ihmiseksi ja pelastaa maailman sen synneistä. Pyhä Henki synnyttää ihmisessä uskon ja kasvattaa sitä. Oikeastaan pitäisi siis kysyä: "Kuka on Pyhä Henki?", sillä Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona, ei vain jonkinlainen persoonaton voima.

Pyhä Henki toimii ihmisten keskuudessa ennen kaikkea synnyttäen ja vahvistaen uskoa Jeesukseen. Hän tekee työtään armonvälineiden eli Jumalan sanan, kasteen, ehtoollisen ja ripin välityksellä. Ne ovat Pyhän Hengen työvälineitä.

Jeesus nimitti Pyhää Henkeä Totuuden Hengeksi ja Puolustajaksi. Totuuden Henkenä Pyhä Henki johdatti Raamatun kirjoittajia kirjoittamaan Jumalan tahdon mukaisesti, ja meille hän antaa ymmärrystä, kun luemme Raamattua. Puolustajana hän vakuuttaa sydämellemme, että Jumala on meille Jeesuksen tähden armollinen, vaikka olemmekin langenneet ja ansainneet rangaistuksen.

Pyhä Henki saa myös uskovissa aikaan Jumalan mielen mukaista elämää. Hän myös antaa armolahjoja seurakunnan rakentamiseksi.

Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. (Joh. 15:26)

Jumala, opasta minut luoksesi.