Piibel räägib andestamatust patust – Püha Vaimu teotamine – mida see tähendab?

Autor: 
Ville Auvinen
Tõlkinud: 
Carmen Karabelnik

Kui kirjatundjad ehk Jeesese kaasaegsed õpetatud juudid väitsid, et Jeesus tegutseb Saatana väge kasutades, hoiatas Jeesus neid Püha Vaimu teotamise eest. Püha Vaimu teotamine on teadlik vastuseis Püha Vaimu tööle. Sarnaseid manitsusi on ka mujal Piiblis. Kirjas heebrealastele räägitakse teadlikust patust, mis viib igavese lahusolekuni Jumalast. Patt ei ole siin mitte mingi üks halb tegu, vaid teadlik usu salgamine.

Jeesuse sõnu ja heebrea kirja ei tohiks mõista kui hukkamõistu ükskõik kellele, vaid kui hoiatust neile, kes ei ole veel teinud seda pöördumatut pattu. On oluline meeles pidada, et uks Jumala poolel on avatud nii kaua, kuni kuulutatakse rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Probleem ei ole selles, kas Jumal annaks Püha Vaimu teotuse andeks või mitte, vaid Püha Vaimu teotaja tahtmatuses tagasi Jumala juurde pöörduda – tema süda on muutunud kõvaks. Seega see, kes kardab, et ta on teinud pöördumatut pattu, võib olla kindel, et ta ei ole seda veel teinud, sest patukahetsus annab märku sellest, et süda kuuleb ikka veel Jumala kutset.

Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul.
(Mt 12:32)