Vad innebär det att häda den Helige Ande, som man inte kan få förlåtet?

Författare: 
Ville Auvinen
Översättning: 
Yvonne Djupsjöbacka

Jesus varnade de lärda som påstod att han verkade med djävulens makt för förhärdelse. Det handlar om att medvetet stå emot den Helige Andes verk. På andra ställen i Nya Testamentet finns liknande varningar. I Hebreerbrevet talas om att medvetet göra synd, vilket leder till ett slutligt avskiljande från Gud. Synd menas i det sammanhanget inte vilken synd som helst utan att man efter att ha övervägt det tar avstånd från tron.

”Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den Helige Ande får inte förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den tillkommande världen.”
(Matt 12:32)