သမ္မာကျမ်းစာသည် မှန်ကန်မှုရှိပါသလား။

မှန်ကန်ပါသည်။ သို့ရာတွင် လူ့ဉာဏ်စွမ်းတိုင်းကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာလျှင် ကြီးမားသော အမှားတစ်ခုဖြစ်လာပေမည်။

ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်၊ ခရစ်ယာန်များက သမ္မာကျမ်းစာသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်၊ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ကို အချက်ကို သဘောတူလက်ခံကြသည်။ သဘောတူညီမှုမရှိ သောအရာမှာ အနက်ဖွင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရာတစ်ခုကျော်က သမိုင်းပညာနှင့်သိပံဆိုင် ရာသုတေသနပြုချက်က သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်မှုကို စတင်စိန်ခေါ်ခဲ့ကြပြီး ခရစ်ယာန်များက မတူ ညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အချို့သောသူများက သမ္မာကျမ်းစာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသော သူတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်သောသတင်းအချက်အလက်သစ်ကို ငြင်းဆိုခြင်းဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရန် ကြိုးစားအား ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့စဉ်းစား ခြင်းက အောက်ပါအတိုင်းဆင်ခြင်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လာစေ ရန် သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့်သိပံအတတ်နားလည်နိုင်မှုနှင့်ထပ် တူကျရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤသ့ြိုကိုးစားအားထုတ်ခြင်းက ပိုမိုအရေးပါသောအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့၏စွမ်းအင်များစွာကို ကုန်ခန်းစေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းသည် လူ့အတွေးအခေါ် သို့မဟုတ် သိပံအတတ်အပေါ် အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်ခြင်းမှာ ရေးသားထားသောစာပုံစာတွင် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ထံ ၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့်အလိုတော်ကိုကြော် ငြာသည့်အချက်ပေါ်တွင်သာ တည်နေသည်။ ဤသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံကလာသော ဆုလဒ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အချို့သောကိစ္စရပ်များ၌ သက်သာလောက်နိတ်ဈေးတောင့်တွင်ရှိသော လူများက တမန်တော်များ၏ဟောပြောချက်များတွင် ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းကို သတိပြုမိကြသည်။ ဘုရားသခင်က ဤအမှုကို ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟု နားလည်သဘောပေါက်သည်။

“ငါတို့ဟောပြောသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကို သင်တ့သို ည် ခံယူကြသော အခါ လူ၏နှုတ်ထွက်စကားကို မခံမယူဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ် သည်နှင့်အညီ၊ ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောသင်တို့အထဲ၌ ပြုပြင်သောဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားကို ခံယူကြသည်အကြောင်းအရာကို ငါတ့သို ည်ထောက်၍၊ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်မပြတ် ချီးမွမ်းကြ၏။” (၁ သက် ၂း ၁၃)

ဆုတောင်းချက်။ အဖဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ဆိတ်တော်မမူသည်အတိုင်း၊ နှုတ်တော် ထွက်စကားများသည်လည်း အချည်းနှီးမဖြစ်ပါ။ တိတ်ဆိတ်စွာမနေပါနှင့။် ကိုယ်တော်၏အသံတော် ကို ကြားပါရစေ။