သမ္မာကျမ်းစာက ို မည်သ့အို နက်ဖွင့မ် ည်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာကို နည်းလမ်းများစွာဖွင့် အနက်ဖွင့်ကြသည်။ သ့ရို ာတွင် အနက်ဖွင့်သမျှအားလုံး သည် အားကိုးထိုက်သည်မဟုတ်ပါ။ အခြေခံသဘောတရားနှစ်ခုသည် စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသောအခါ ကောင်းသောအကျိုးရရှိရန် လွယ်ကူပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏သမ္မာကျမ်းစာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၎င်း ကို အနက်ဖွင့်သောအခါ ပထမစာဖတ်သူ သ့မို ဟုတ် ကြားနာသူများက ဤအရာကို မည်သို့နား လည်ကြောင်းကို ဉာဏ်ရှိစွာမေးမြန်းရမည်။ တကယ်တော့ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုစွန့်ပယ်ပြီး နောက် ယေရုရှလင်၏ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကို ကြိုတင်၍သိမြင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ယေရမိ၏စ ကားကိုကြားသိရသောလူများ၏စိတ်ထဲတွင် မည်သို့ထင်ကြမည်နည်း။ ဤယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးပြီး နောက် အခန်း၄၀ရှိ အံ့သြဘွယ်ရာကတိစကားများကို ဟေရှာယထံမှကြားသိရကြသောအခါ လူတို့ သည် မည်သို့ထင်မြင်ကြမည်နည်း။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုပထမဆုံးကြားခဲ့သောသူတို့က တွန်းအားနှင့် ပြည့်နှက်သောပရောဖက်ပြုချက်များကို မည်သို့အနက်ပြန်ကြမည်နည်း။ ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆို သောအခါ သင်ယူလေ့လာမှုပြုရန်၊ ခေါင်းစဉ်များကိုချဲ့ထွင်ရန် ဆန္ဒကိုတောင်းဆိုပါသည်။ အကြံ ဉာဏ်ကိုလည်း ရယူရန် တောင်းဆိုထားသည်။

သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက ကျွနု်ပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာ တွင် တံတားတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရှု သောအခါ ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖတ်ရှုကာ နားလည်မှုဉာဏ် ကြီးထွားစေ သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာက စုစည်းမှုဖြင့်ဖြစ်သည်လာသော သမ္မာကျမ်းစာသည် မှန်ကန်သော အရာဖြစ်လာသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်က သင့်ထံသို့ပေးပို့သော မေတ္တာဖွဲ့စာစောင်ဖြစ် လာပါသည်။

“ထိုသို့ဖြစ်သော် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့ ် ငါတို့၏ရန်ကို ငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထိုမိဿဟာရတရားကိုဟောရသောအခွင့်ကို ငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုတရားဟူမူ ကား၊ ဘုရားသခင်သသည် ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်၊ လောကီသားတို့၏အပြစ် များကို မှတ်တော်မမူ။ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထို မိဿဟာရတရားကိုလည်း ငါတို့၌ အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထ့ေို ကြာင့် ငါတ့သို ည် ခရစ် တော်၏သံတမန်ဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့သည် ရန်ငြိမ်း၍ ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့ကြ လော့ဟု ဘုရားသခင်သည် ငါတ့အို ား နှိုးဆော်သွေးဆောင်တော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတ့သို ည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍ သင်တို့ကို တောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏။ အဘယ့်ကြောင့် နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတ့အို တွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတ့သို ည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း။” (၂ ကော ၅း၁၈-၂၁)

ဆုတောင်းချက်။ အဖဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုသင်ကြားပေးသော ဆရာများအ တွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ သူတို့ကို ရှာဖွေပါရစေ၊ ကိုယ်တော်။