သေခြင်း၊ ကောင်းကင်

လူသားကို ထာဝရအတွက် ဖန်ဆင်းထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း သည် သေခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့က ို ရိုက်ချိုးသောအရာဖြစ်သည်။ သ့ရို ာတွင် သေခြင်းသည် အဆုံး ထိတိုင် အောင်မြင်မှုကို ရရှိသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သာဖြစ်သည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် သေသောအခါ အချိန်ကာလလည်း အဆုံးသတ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ကို လုံးဝအလေးထားခြင်းမရှိသော်လည်း သူဖန်ဆင်းထားသောကမ္ဘာမြေကြီးထဲ အသက်ရှင်နေ ထိုင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ပိုင်ဆိုင်သောငွေကြေး၊ အလှအပ၊ အဆင့်အတန်း၊ ကျန်း မာရေး၊ နှင့်အသက်တာကို ဆုံးရှုံးလာသောအခါ မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကျွနု်ပ်တို့အား အသက် ကိုပေးသောသူ၊ ထိုအသက်ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်အကြောင်း တောင်းဆိုသောသူဖြစ်သော ဘုရားသခင်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့သောအခါ အပြစ်နှင့်အဝတ်ပလာဖြင့်ရှိနေလျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝတ်ဆင် ကြကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၌ ၎င်းကိုပေးထားသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သေပြီးနောက် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမတိုင်မှီ သင်သည် အိပ်ပျော် လျက်နေသောဝိညာဉ်ဖြစ်ပါသလား။ သေခြင်းတရားသည် လူသည် အခြားအစစ်အမှန်ဘဝသို့ သွားကြောင်းကို ဤအရာက အကြံဉာဏ်သစ်ကိုပေးပါသည်။ ဤအချိန်ကာလသည် မည်မျှရှိမည် ကို သိရှိရန်မှာ အရေးကြီးသောအရာမဟုတ်သော်လည်း ဤစောင့ဆ် ိုင်းနေရသောကာလသည် ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက် သ့မို ဟုတ် ဝမ်းနည်းစရာနေ့ရက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏သြတ္တပစိတ်မ ကြည်မလင်ဖြစ်လျှင် မည်သူ့ကိုစောင့်နေကြောင်းသိသည်။ ကောင်းမွန်သောစောင့်ဆိုင်းမှုလည်း ဖြစ်ပါသည်။

“ညီအစ်ကိုတို့၊ မြော်လင့်ခြင်းမရှိသော အခြားသူတို့သည် ဝမ်းနည်းသကဲ့သို့၊ သင်တို့ သည် ဝမ်းမနည်းမည်အကြောင်၊ အိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကို မသိဘဲနေစေ ခြင်းငှါ ငါတို့အလိုမရှိ။ ယေရှုသည် သေပြီးမှတဖန် ထမြောက်တော်မူသည်ကို ငါတို့ သည် ယုံလျှင်၊ ထိုနည်းတူ ယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်း၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ဘုရားသခင် ပ့ေို ဆာင်တော်မူလိမ့်မည်။” (၁ သက် ၄း ၁၃-၁၄ )

ယေရှုထံမှရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သေခြင်းကို ကြောက်ရွံ့နေကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ် ပါသည်။ သေခြင်းတရားနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအပါများဖြစ်ကြသော ရောဂါလက္ခများ၊ သေခြင်းနှင့်ဘေး ဒုက္ခတို့မှာ မကောင်းသောအမှုများပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း ထားသောအရာများမဟုတ်ကြပါ။ သေခြင်းသည် သဘာဝတရားမဟုတ်သောကြောင့် မိတ်ဖွဲ့၍ မရ ပါ။ ရှင်ပေါလုက သေခြင်းသည် နောက်ဆုံးရန်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှု၏လုပ် ဆောင်ချက်က သေခြင်းနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအပါသည် အောင်မြင်မှုမရကြောင်း ခိုင်မာသည့သ် က် သေအထောက်အထားပင်ဖြစ်ပါသည်။

ယေရှုသည် သေခြင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့သည်။ သင်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏သားအနေဖြင့် သေခြင်း အားဖြင့် အောင်မြင်သောသူအနေဖြင့် ပေါ်ထွက်လာကြမည်။ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သေချာစေပါ။ သင်၏သေခြင်းကို အနိုင်ယူလိမ့် မည်။ သင်သည် ကြောက်ရွံ့နေသော်လည်း အလန့်တကြားဖြစ်တတ်သောလူငယ်လုပ်ဆောင်သကဲ့ သို့ အဖေ့ထံသို့ အပြေးလေးသွားပါ။ ညသည် မှောင်မိုက်၍ အလွန်ရှည်လျားသော်လည်း သူသည် အခြေအနေမှန်သမျှကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ စိတ်ခံစားချက်သည် ရံဖန်ရံခါ ကျဆုံးတတ်သော် လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌စွဲမြဲသောယုံကြည်ခြင်းတရားသည် ကျဆုံးစရာအကြောင်း မရှိပါ။

“ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ် ၏။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်၍ အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လည်း သေခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့် မည်။ ငါ့စကားကို ယုံသလောဟုမေးတော်မူလျှင်။” (ယောဟန် ၁၁း ၂၅-၂၆)

ဆုတောင်းချက်၊ “အဖဘုရားသခင်၊ သေခြင်းသည် ကျွနု်ပ်အား ထိတ်လန့်စေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ် နှင့်အတူ ရှိတော်မူပါ။”

သေခြင်းတရားသည် အရာအားလုံး၏အဆုံးသတ်တော့မဟုတ်ပါ။ “တဖန်တုံ၊ ဖြူသောပလ္လင်ကြီးကို ၎င်း၊ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းငါမြင်၏။ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည် မျက်နှာတော် ရှေ့မှ ပြေးလွင့်၍ သူတို့နေစရာအရပ်မရှိ။ သေလွန်သောသူအကြီးအငယ်တို့သည် ပလ္လင်တော်ရှေ့ မှာ ရပ်နေကြသည်ကို ငါမြင်၏။ စာစောင်များကို ဖွင့်ထား၏။ အသက်စာစောင်တည်းဟူသော အခြားတပါးသောစာစောင်ကိုလည်း ဖွင့်လေ၏။ သေလွန်သောသူတို့သည် မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း၊ စာစောင်တို့၌ ရေးသားချက်များနှင့်အညီ တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရကြ၏။” (ဗျာ ၂၀း ၁၁-၁၂၊)

သူတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ တွေ့ရှိရမည့်အရာမှာ အံ့သြဘွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းသောအကြံ ပြုချက်မှာ အခြားသူများကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး မိမိကိုယ်ကို သံသယဖြစ်ခြင်းဟု ထင်မိသည်။ သင် ၏သေပြီးသောသူများကို ဘုရားသခင်၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်၌ ထားပါ။ တစ်ခါ သ့မို ဟုတ် နှစ်ခါ ဆုတောင်းပေးပါ။ သေခြင်းအောင်မြင်သောသူကို ယုံကြည်ကိုးစားသင့်ပါသည်။ သူ၌ ရှိသောသူအ ယောက်တိုင်းသည် အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ဤစ ကြာဝဠာတွင် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။

ယေရှုက “ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်။ငါသည် အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ အသက်ရှင်သောသူလည်းဖြစ်၏။ ငါသည် အရင်သေသည်ဖြစ်၍၊ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၏။ မရဏာနှင့်မရဏာနိုင်ငံကိုလည်း ငါအစိုးရ၏။” (ဗျာဒိတ် ၁း ၁၇ဃ-၁၈)

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်၏သေပြီးသောဆွေမျိုးများကို လက်တော်သို့အပ်ပါ၏။

ငရဲရှိပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက သေပြီးနောက်သွားရမည့်အခြေအနေကို ပြောဆိုသည်။ သို့ရာ တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ယေရှုက မှောင်မှိုက်၏အစစ်အမှန်အပေါ်တွင် အလင်းဖြာခဲ့သည်။ ယေရှုက ငရဲသည် ယုံကြည်သောသူများအဖို့ဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်၊ စာတန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအပါအ တွက်သာဖြစ်ကြောင်းမိန့်ဆိုသည်။ ထာဝရမီးငရဲ၊ မီးအိုင်၊ မှောင်မှိုက်၊ ခွဲခွါခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်း ခြင်း စသဖြင့်လည်း အမျိုးမျိုးဖော်ပြထားပါသည်။ ငရဲအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သ့နို ားလည် နိုင်ကြောင်းဖော်ပြချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့မပြောဆိုနိုင်သောအခါ ဤအနက်ဖွင့ြ်ခင်းဖြင့် တင်းတိမ်မှုပြုနိုင် ပါသည်။ ငရဲဟူသည်မှာ ထာဝရဘုရားနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အကောင်းဆုံးသောအရာများမှ ထာဝရကွဲကွာခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် ငရဲကို စိတ်ဝင်တစားမဖြစ်သင့်ပေ။ ထိုငရဲကို မည်သ့ေို ရှာင်လွှဲရမည်ကိုသာ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ယေရှုသည ် ဤလောကသ့ြိုကွလာရ သည်မှာ ငရဲနှင့်ခြောက်လှန့်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ကောင်းကင်ဘုံအတွက် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရမည်။

“ထိုအခါ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အား မင်းကြီးက၊ ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့ မာရ်နတ်နှင့်သူ၏တမန်အဘို့ပြင်ဆင်သော ထာဝရမီးထဲသို့ ငါ့ထံမှခွါသွားကြလော့။” (မဿဲ ၂၅း ၄၁)

ဆုတောင်းချက်၊ ယေရှုဘုရား၊ ကျွနု်ပ်သည် ငရဲသို့မသွားလိုပါ။ ကျွနု်ပ်အား ကယ်တင်တော်မူပါ။

သမ္မာကျမ်းစာက ကောင်းကင်ဘုံ၏ပထဝီအနေအထားကိုတော့ ဖော်ပြမထားပါ။ ကောင်းကင်ဘုံဟူ သည်မှာ လုံးဝစုံလင်ခြင်းတရားတွင် ဘုရားသခင် တည်ရှိရာအရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “အဘယ်သူမျှမချဉ်းကပ်နိုင်သောအလင်းထဲ၌ နေတော်မူထသော၊ အဘယ်သူမျှမမြင်ဘူးရာ၊ မမြင် နိုင်ရာဖြစ်တော်မူထသော၊ မင်္ဂလာရှိသောတပါးတည်းသောအရှင်ဖြစ်တော်မူထသော ဘုရင်တကာ တို့၏ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏သခင်သည်၊ ကာလအချိန်ရောက်သောအခါ၊ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို ပြတော်မူလိမ့်မည်။ ထိုဘုရားသခင်သည် ထာဝရဂုဏ်အသရေအစွမ်း သတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။” (၁ တိ ၆း ၁၆)

ထို့နောက် ကျွနု်ပ်တို့သည် စူးစမ်းလေ့လာမှုအစီအစဉ် သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့စိတ်နှလုံးဖြင့် ဘုရားသ ခင်ထံသို့သော်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်ကိုသော်လည်းကောင်း မရောက်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သည် မြင့်မြတ်သောနေရာမှထွက်လာပြီး ကောင်းကင်အကြောင်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ထံ ဖော်ပြလာပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သောကျမ်း စာတွင် ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုံဆောင်ချက်များစွာရှိပါသည်။ ဤပုံဆောင် ချက်များကို ရုပ်ပုံတစ်ခုတည်းဖြင့် မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ရွှေခင်းထားသောမြို့သည် မည်သည့အ် ရာနှင့်တူ မည်နည်း။ သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိနိုင်သော၊ အမြဲတမ်းသစ်လွင်နေသော ဂုဏ်အသရေရှိဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ခြင်းသည် အဘယ်အရာနှင့်နှိုင်းဖွယ်ရှိသနည်း။ အဘယ်အရာနှင့်မျှနှိုင်းမမှီနိုင်သောဥယျာဉ် တစ်ခု၏အလှအပကား မည်သို့နည်း။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ကျွနု်ပ်တို့၏မျက်ရည်သုတ်ပေးမည်ဟူ သောအချက်မှာ မည်သို့နည်း။ အသင်းတော်ရှိရှေးဆရာများက ကောင်းကင်အကြောင်းနှင့်ပတ် သက်၍ “ဘုရားသခင်၏ချမ်းသာဘုံမြင်ရသောအရပ်” ဟု ပြောဆိုကြသည်။ ကျွနု်ပ်အတွက်မူ ထိုအ ရာရှိသမျှကိုတွေ့မြင်ဖို့ သွားလိုသောစိတ်အပြည့်ရှိပါသည်။

“ကောင်းကင်မှကြီးသောအသံကား၊ ဘုရားသခင်၏တဲတော်သည် လူတို့တွင်ရှိ၏။ လူတို့နှင့်အတူ ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်။ သူတို့လည်း ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍ သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ် တော်မူ၏။” (ဗျာဒိတ် ၂၁း ၃ )

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့သွားလိုပါ၏။ခေါ်တော်မူပါ။