ကောင်းကင်သည ် မည်သည့အ် ရပ်၌ရှိပါသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာက ကောင်းကင်ဘုံ၏ပထဝီအနေအထားကိုတော့ ဖော်ပြမထားပါ။ ကောင်းကင်ဘုံဟူ သည်မှာ လုံးဝစုံလင်ခြင်းတရားတွင် ဘုရားသခင် တည်ရှိရာအရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “အဘယ်သူမျှမချဉ်းကပ်နိုင်သောအလင်းထဲ၌ နေတော်မူထသော၊ အဘယ်သူမျှမမြင်ဘူးရာ၊ မမြင် နိုင်ရာဖြစ်တော်မူထသော၊ မင်္ဂလာရှိသောတပါးတည်းသောအရှင်ဖြစ်တော်မူထသော ဘုရင်တကာ တို့၏ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏သခင်သည်၊ ကာလအချိန်ရောက်သောအခါ၊ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို ပြတော်မူလိမ့်မည်။ ထိုဘုရားသခင်သည် ထာဝရဂုဏ်အသရေအစွမ်း သတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။” (၁ တိ ၆း ၁၆)

ထို့နောက် ကျွနု်ပ်တို့သည် စူးစမ်းလေ့လာမှုအစီအစဉ် သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့စိတ်နှလုံးဖြင့် ဘုရားသ ခင်ထံသို့သော်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်ကိုသော်လည်းကောင်း မရောက်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သည် မြင့်မြတ်သောနေရာမှထွက်လာပြီး ကောင်းကင်အကြောင်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ထံ ဖော်ပြလာပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သောကျမ်း စာတွင် ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုံဆောင်ချက်များစွာရှိပါသည်။ ဤပုံဆောင် ချက်များကို ရုပ်ပုံတစ်ခုတည်းဖြင့် မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ရွှေခင်းထားသောမြို့သည် မည်သည့အ် ရာနှင့်တူ မည်နည်း။ သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိနိုင်သော၊ အမြဲတမ်းသစ်လွင်နေသော ဂုဏ်အသရေရှိဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ခြင်းသည် အဘယ်အရာနှင့်နှိုင်းဖွယ်ရှိသနည်း။ အဘယ်အရာနှင့်မျှနှိုင်းမမှီနိုင်သောဥယျာဉ် တစ်ခု၏အလှအပကား မည်သို့နည်း။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ကျွနု်ပ်တို့၏မျက်ရည်သုတ်ပေးမည်ဟူ သောအချက်မှာ မည်သို့နည်း။ အသင်းတော်ရှိရှေးဆရာများက ကောင်းကင်အကြောင်းနှင့်ပတ် သက်၍ “ဘုရားသခင်၏ချမ်းသာဘုံမြင်ရသောအရပ်” ဟု ပြောဆိုကြသည်။ ကျွနု်ပ်အတွက်မူ ထိုအ ရာရှိသမျှကိုတွေ့မြင်ဖို့ သွားလိုသောစိတ်အပြည့်ရှိပါသည်။

“ကောင်းကင်မှကြီးသောအသံကား၊ ဘုရားသခင်၏တဲတော်သည် လူတို့တွင်ရှိ၏။ လူတို့နှင့်အတူ ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်။ သူတို့လည်း ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍ သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ် တော်မူ၏။” (ဗျာဒိတ် ၂၁း ၃ )

ဆုတောင်းချက်၊ အဖဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့သွားလိုပါ၏။ခေါ်တော်မူပါ။