သေခြင်းကုကြောက်ရွံ့လျှင် မည်သည့အ် ရပ်၌ အကူအညီရမည်နည်း။

ယေရှုထံမှရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သေခြင်းကို ကြောက်ရွံ့နေကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ် ပါသည်။ သေခြင်းတရားနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအပါများဖြစ်ကြသော ရောဂါလက္ခများ၊ သေခြင်းနှင့်ဘေး ဒုက္ခတို့မှာ မကောင်းသောအမှုများပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း ထားသောအရာများမဟုတ်ကြပါ။ သေခြင်းသည် သဘာဝတရားမဟုတ်သောကြောင့် မိတ်ဖွဲ့၍ မရ ပါ။ ရှင်ပေါလုက သေခြင်းသည် နောက်ဆုံးရန်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှု၏လုပ် ဆောင်ချက်က သေခြင်းနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအပါသည် အောင်မြင်မှုမရကြောင်း ခိုင်မာသည့သ် က် သေအထောက်အထားပင်ဖြစ်ပါသည်။

ယေရှုသည် သေခြင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့သည်။ သင်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏သားအနေဖြင့် သေခြင်း အားဖြင့် အောင်မြင်သောသူအနေဖြင့် ပေါ်ထွက်လာကြမည်။ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သေချာစေပါ။ သင်၏သေခြင်းကို အနိုင်ယူလိမ့် မည်။ သင်သည် ကြောက်ရွံ့နေသော်လည်း အလန့်တကြားဖြစ်တတ်သောလူငယ်လုပ်ဆောင်သကဲ့ သို့ အဖေ့ထံသို့ အပြေးလေးသွားပါ။ ညသည် မှောင်မိုက်၍ အလွန်ရှည်လျားသော်လည်း သူသည် အခြေအနေမှန်သမျှကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ စိတ်ခံစားချက်သည် ရံဖန်ရံခါ ကျဆုံးတတ်သော် လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌စွဲမြဲသောယုံကြည်ခြင်းတရားသည် ကျဆုံးစရာအကြောင်း မရှိပါ။

“ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ် ၏။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်၍ အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လည်း သေခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့် မည်။ ငါ့စကားကို ယုံသလောဟုမေးတော်မူလျှင်။” (ယောဟန် ၁၁း ၂၅-၂၆)

ဆုတောင်းချက်၊ “အဖဘုရားသခင်၊ သေခြင်းသည် ကျွနု်ပ်အား ထိတ်လန့်စေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ် နှင့်အတူ ရှိတော်မူပါ။”