Var kan jag få hjälp när jag är rädd för döden?

Författare: 
Pasi Palmu
Översättning: 
Boris Sandberg

Hos Jesus.
Det är helt förståeligt att vi är rädda för döden. Döden och dess kompanjoner – sjukdomar, olyckor, katastrofer – är helt enkelt uttryckligen onda, och hör inte till Guds skapelseverk. Döden är sannerligen inte något naturligt och det lönar sig inte att bli kamrat med den. Paulus kallar döden den sista av fiender.

Men Jesus är det säkraste beviset på att man inte behöver låta döden och dess tråkiga tjänare säga det sista ordet. Jesus har övervunnit döden och som hans egen klarar också du dig som segrare undan döden. Lita på Jesus – han besegrar också din död i ett enda svep!

Och fastän du fortfarande ändå skulle vara rädd, så gör som ett förskräckt barn, gå till Far. Han behärskar situationen fastän natten skulle vara dyster och lång. Känslorna bedrar ofta, men den tro som litar på Guds ord håller.

Jesus sade:
"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?"
(Joh. 11:25-26)

Gud, döden förskräcker mig. Men du är ju med mig!